Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 S[irotci] n[ebožtíka] Macha Vávrových

f 118a

K tomu statku jsou dva sirotci, Kateřina a Jíra.
Našlo jse jim spravedlnosti jejich na gruntě Jíry Škohrty, což n[ebožtík] otec těch s[irotků] zaplatil, i nápadu po dítěti Jana Vávrových, strejčeným bratru jejich, jim přišlo
74 zl 15 gr.

Na to se dluhů našlo:
Mikuolášovi Miletínskýmu sobotek zadržalejch 1 zl 24 gr.
Martinovi Pikhartovi půjčených peněz 2 zl.
Jírovi Hřebavýmu za rýž a jiné věci dluhu podle sečtení
4 zl 4 gr.
Janovi Gojošovi dluhu 15 gr.
Berně dvatcátého groše zadrželej 15 gr 5 den.
Jírovi Mádvovi za víno 5 gr.
Rozličného dluhu splatceno 20 gr.
Summa těch dluhů učiní 9 zl 23 gr 5 den.
A tak po snětí dluhů zuostává čistého statku k rozdělení
64 zl 21 gr 2 den.
To dělíc na dva díly, dostane se na každý díl po 32 zl
10 gr 4 ½ den.
Ta spravedlnost jim jíti má od leta [15]98 po 1 zl 15 gr. A když Petr Pospíšil 14 zl 15 gr po manželce své vyzdvihne, půjde po 3 zl.
f 118b
Příjem a vydání:
Leta 1598 přijato z položeného závdanku od Jíry Škrhoty
1 zl 15 gr.
Z toho dáno berně dvatcátého groše 15 gr 5 den.
Dluhu rozličného splatceno 29 gr 2 den.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Jíry Škohrty 1 zl 15 gr.
Z toho dáno Mikulášovi Miletínský[mu] za dluh 15 gr.
Martinovi Pikhartovi na dluh 15 gr.
Jírovi Hřebavýmu dáno 15 gr.