Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hlouška

f 120a

K tomu statku j[es]t sirotků čtvero, Barbora, Jíra, Petr a Mikuláš.
Našlo se jim spravedlnosti jejich toto:
Na gruntě Jíry bratra jejich 158 zl.
Obilí nemlátceného což bylo, to souc vyplatceno a rozprodáno, tím sou dluhové, kderejchž bylo 59 zl 15 gr, zap[laceny].
Dělíc tu summu svrchu psanou na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 39 zl 15 gr.
Jíra sirotek ten sobě díl svůj na gruntě srazil, totiž
39 zl 15 gr.
A tak zuostává dopláceti bratřím a sestře své summy 118 zl 15 gr, platcení od leta [15]99 po 6 zl. A když Pinkuska Židovka spravedlnosti své z toho gruntu 42 zl vyzdvihne, půjde těm sirotkům po 6 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato od Jíry Hlouška závdanku 10 zl.
Z toho dáno Pinkusce Židovce za grunt 4 zl, od vložení statku a rozdílů dáno 2 zl, Barboře dáno na díl její 4 zl.
f 120b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Mikuláše Uhlíka za grunt 2 zl.
Též přijato za obilí prodané 8 zl.
Jakož Barboře náleželo dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení z tohoto statku 35 zl, ta jest sobě Mikuláš Uhlíků manžel její na gruntě svém srazil. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Mikuláš Uhlíků srazil sobě po Barboře manželce své na gruntě svým, což na ni po Mikulášovi, zemřelém bratru jejím, přišlo 18 zl 22 ½ gr.
Barboře dáno nápadu po Mikulášovi zemřelém hotových, které za obilí položené byly 4 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Mikuláše Uhlíkového za grunt 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Mikuláše Uhlíkova za grunt 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z gruntu Mikuláše Uhlíka 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Uhlíka za grunt 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato z gruntu Mikuláše Uhlíka 1 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato z gruntu Mikuláše Uhlíka 1 zl. Petrovi dáno na díl jeho hotových peněz 3 zl.

Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Uhlíka za grunt přijato 4 zl. Ty přijal Petr Hlúšek na díl svůj.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Uhlíkova za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Petrovi Hloškovi na díl jeho.
Téhož leta z důchodů JM Páně přijato dluhu na vyšlou spra[vedln]ost 11 zl. Ty sou vydány Petrovi a dáno mu obilí místo peněz 7 m[ěřic] 1 ½ čt[vrti].