Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vaňkového

f 122a

Jest jich k tomu statku trý, Anna, Jan, Kateřina a Běta mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na gruntě Matěje Buršovýho, otčíma těch sirotků, 49 zl.
Nápadu z statku Jana Vaňkového i po n[ebožtíku] Ondrovi Matrasovi, jakž při tom obojím statku psáno stojí, vyšlé spravedlnosti summy 85 zl 22 gr.
Summa toho všeho statku učiní 134 zl 22 gr.
Dluhů po n[ebožtíku] otci jejich žádnejch se nenašlo.
Dělíc tu summu ut s[upr]a na 4 díly, dostane se na každý díl po 33 zl 20 ½ gr.

Matěj Buršů, otčím těch sirotků, díl svůj sobě po Bětě manželce své srazil, totiž 33 zl 20 ½ gr. Ostatek co dopláceti má, při gruntu jeho spraviti se můžeš.
Více těmto samým sirotkom náleží nápadu po n[ebožtíku] Matoušovi Vaňka Kubového, strejci jejich, na gruntě 48 summy 13 zl 23 gr 4 den.
f 122b
NB. Kateřina zemřela a dílu po sobě zanechala i z nápadu Matouše Vaňka Kubového, strejce jejího, summy všecké 47 zl
14 gr ½ den. Ta spravedlnost připadla Janovi a Anně, bratru a sestře její, přijde každému po 23 zl 22 gr.