Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 S[irotci] n[ebožtíka] Matúše Vaňka Kubového

f 125a

Jest k tomu statku sirotek jeden, Kateřina a Anka mateř její druhá.
Našlo se jim spravedlnosti jejich na gruntě 48 Jana Doubravy, což neboštík Vaněk otec jeho zaplatil summy 107 zl
12 gr 1 den.

Na to se našlo dluhů toto:
Sobotek Janovi Gojošovi což utratil, majíc je za sebou,
10 zl 10 gr.
Jírovi Matrasovi do Lužic půjčených 2 zl.
Plesníkovi petrovskýmu 1 zl 10 gr.
Pavlovi Kotkovýmu na Bobalov dluhu 2 zl.
Dluhu Židovi do Hodonína od vypůjčení koně 2 zl.
Summa těch dluhů učiní 17 zl 20 gr.
A tak po snětí dluhů zuostává čistého statku k rozdělení
89 zl 22 gr 1 den.
To dělíc na dva díly, dostane se každému na díl jeho po
44 zl 26 gr ½ den.
A mimo to j[es]t štěpnice v Kruhu,, kderéž Anně mateři polovici náleží a na sirotka tolikýž polovici, kderéž matka má užívati až do zrostu toho sirotka.
f 125b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od téhož Jana Doubravy závdanku 12 zl. Z toho zaplaceno sobotek na dluhu obci 10 zl 10 gr.
Anka mateř půl štěpnice, která na sirotka náležela, koupila a za ni z dílu svého 12 zl zanechala.
Kateřina sirotek ut s[upr]a zemřel a spravedlnosti po sobě všecký i za tej půl štěpnice zanechala summy 53 zl 16 gr
½ den. Ta její spravedlnost připadla na bratrance a sestřenice její, totiž na Martu od Martina Kuby Vaňkového zplozenou do Bojanovic, na dítky od Pavla Kuby Vaňkového splozené, na dítky od Šťastného Kuby Vaňkova splozené, na dítky od Jana Kuby Vaňkova splozené, přijde na každého po 14 zl 6 ½ gr.