Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Šimkového

f 128a

Jest k tomu statku sirotků dvý, Kateřina, Lukáš a Dorota mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti jejich na gruntě Jana Vaňka Filipových, což n[ebožtík] otec jejich zaplatil 98 zl. Ty jim jíti mají, když Jíra Hřebavý svou spravedlnost vyzdvihne, po
3 zl.
Dluhů se našlo toto:
Macoše za louku v Kruhu 15 gr.
Jakubovi Židu do Hodonína 4 zl.
Summa dluhů 4 zl 15 gr.
A tako po snětí dluhů zuostává čistého statku k rozdělení 93 zl 15 gr.
To dělíc na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 31 zl 5 gr.
Jan Filipových díl Doroty manželky své na gruntě porazil, totiž 31 zl 5 gr. A po čem platiti ostatek, při gruntu jeho zapsáno najdeš.

Letha Páně 1615 za fojta Jana Lonského od Jana Osrálka jinak Filipového za grunt přijato 3 zl.