Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 S[irotci] n[ebožtíka] Kašpara Haléřka

f 130a

Jest k tomu statku jeden sirotek Jan a Zuozana mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti jejich na níže psanejch věcech toto:
Na gruntě 47, kderej drží Zuozana, manželka n[ebožtíka] Kašpara Haléřka, 200 zl.
V statku n[ebožtíka] Jakuba Kubova dílu po Zuzaně, manželce téhož n[ebožtíka] Kašpara Haléřka, 81 zl 15 gr.
Summa toho statku učiní 281 zl 15 gr.
[Dluhy:]
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Haléřka za štěpnici ostatních
5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Drouska dluhu 6 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňkova za vinohrad v Starý hoře 21 zl, platcení od leta [15]98 po 3 zl.
Do Bředslavi Židovi půl tuně medu.
Summa těch dluhů učiní 32 zl 15 gr.
Sejmouc ty dluhy, zuostává čistého statku k rozdělení
249 zl.
To dělíc na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po
124 zl 15 gr.
f 130b
Zuozana, mateř toho sirotka, porazila sobě dílu na gruntě svým summy 124 zl 15 gr, ostatek doplátceti má od leta [15]99 po 6 zl.
Janovi dílu jeho náleží 124 zl 15 gr.
Ta summa jemu náleží na těchto věcech:
Na gruntě mateři jeho po splatcení dluhů 43 zl.
Na statku Jakuoba Kuobova 81 zl 15 gr.
A tak díl jeho zouplna se nachází.

Příjem a vydání:
Letha [15]98 přijato od Zuozany vdovy závdanku 10 zl. Z toho dáno na sir[otky] n[ebožtíka] Jana Haléřka ostatních 5 zl.
Na si[rotky] n[ebožtíka] Martina Druskova ostatního dluhu
2 zl 15 gr.
Od vložení a rozdělení statku dáno pís[aři] 2 zl 15 gr.
Téhož letha přijato z gruntu Alexyho peněz roč[ních] 2 zl. Ty zuostávají v truhlici sirotčí.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato z statku n[ebožtíka] Jakuba Kubový[ho] 2 zl.
Též přijato od Jíry Hlouškového muže Zuzaninného za grunt
6 zl.
Více přijato od Jíry Hlouška za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vaňkového na doplacení toho vinohradu.

Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato z statku Jakuba Kubova z dílu Zuzany mateře 2 zl.
f 131a
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Zálešákových na místě Jíry Hlouška za g[runt] 6 zl. Ty sou vydány do statku Jana Halířka za užitek z štěpnice, kterou n[ebožtík] Kašpar držíval a za ty užitky zadržal.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Zálešáka za grunt 6 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jana Zálešáka za grunt 4 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od něho za grunt 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Zálešáka za grunt 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jana Zálešáka za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka zadržalého dluhu za užitek z štěpnice ostatních 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Zálešáka za g[runt] 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jana Zálešáka za grunt přijato 4 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Martin Bourský na místě Jana Zálešáka položil za grunt 4 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Martina Bourského přijato 4 zl. Ty sou vydány [Janovi] na díl jeho.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Martina Bourského přijato za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.