Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Kubovýho

f 133a

K tomu statku j[es]t sirotků pět, Jan, Alexandr, Jíra, Zuozana a Dorota.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na gruntě 154 zl.
Na vinohradě v Starej hoře na Strachvicku, kderej drží Martin Ostárek v Sudoměři[cích], 90 zl.
Na vinohradě v Starej hoře, kderej drží Burian Lacinovského z Petrova, 64 zl.
Na druhej polovici v tejž hoře, kderej drží Matouš Kojačů z Sudoměřic, 56 zl 16 gr.
Hotovejch peněz se našlo 10 zl.
Půl štěpnice za 30 zl.
Půl louky v Kruhu za 3 zl.
Summa všeho statku učiní 407 zl 16 gr.
Dluhů žádnejch se nenašlo.
Dělíc to na 5 dílů, přijde každému na díl jeho po 81 zl
15 gr 1 ½ den.

Na to přijímá z nich jeden každý toto:
Alexandr půl štěpnice i z gruntem 184 zl.
Na gruntě sobě sráží dílu svého 81 zl 15 gr 1 ½ den.
Summa, což on na díl svůj přijímá, učiní 111 zl 15 gr 1 ½ den.
Zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým 102 zl 15 gr.
f 133b
Jan přijal na díl svůj na vinohradě v Horní hoře, kderej drží Martin Ostárek v Sudoměřicích, 78 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají od leta [15]98 po 4 zl.
Též přijal na díl svůj půl louky v Kruhu za 3 zl.
Summa dílu jeho, což od přijímá, 81 zl 15 gr 1 ½ den.
A tak jemu díl jeho zouplna jest ukázán.

Jíra přijal na svůj díl, což jemu neb[ožtík] otec jeho na hospodářství dal, 10 zl.
Zuostává se jemu na doplnění dílu jeho dodati 71 zl 15 gr
1 ½ den.
Zuozaně díl její zouplna zuostává, totiž 81 zl 15 gr
1 ½ den.
Dorotě díl její zouplna zuostává, totiž 81 zl 15 gr
1 ½ den.
Summa toho, což se těm třema sirot[kům] na díly jejich zuostává dodati, učiní 234 zl 15 gr 4 ½ den.

Ta summa jim náleží na níže psanejch věcech takto:
Na gruntě Alexandra bratra jejich mimo poražení dílu jeho 102 zl 15 gr. Ty jim jíti mají od leta [15]98 po 6 zl.
Na vinohradě v Horní hoře Martina Ostárka z Sudoměři[c] po vybrání Jana bratra jejich posledních peněz 11 zl 15 gr.

Na jedné polovici vinohradu v Staré hoře Buriana Lacinovského z Petrova 64 zl, platcení od leta [15]98 po 1 ½ zl.
Na druhej polovici vinohradu v též hoře, kderej drží Matouš Kojáček, 56 zl 15 gr, platcení od leta [15]98 po 1 ½ zl.
f 134a
Příjem a vydání:
Leta 1598 přijato od Alexandra za grunt 6 zl. Z toho dáno do statku Kašpara Halířka 2 zl po Zuzaně.
Od vkládání a rozdělení statku ze všech dílů dáno písaři sirotčímu 4 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Alexyho za grunt 6 zl. Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 2 zl po Zuzaně.
Též přijato od Matouše Kojáčka za vinohrad lonské a letoší peníze 3 zl.
Jíra napřed psaný zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 71 zl 15 gr 1 ½ den, ta spravedlnost spadla na dítky a manželku jeho. Dělíc to na 5 díluo, přijde jednomu každému z nich toto:
Kateřině, manželce Jíry Drličky do Lužic, manželce prvnější Jíry svrchu psaného, 14 zl 6 gr.
Dítkám štverým Jírovým též do Lužic 57 zl 9 gr 1 ½ den.
Půjde Kateřině od letha 1600 po 18 gr a na dítky Jírovy po 1 zl 12 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Butě dáno Kateřině manželce Jírové z dílu jeho 18 gr.
Od Alexyho přijato za grunt 6 zl. Z toho dáno Kateřině ženě Jírové do Lužic 12 gr.
Do statku n[ebožtíka] Kašpara Halířka z dílu Zuzaniného
2 zl.
Dorotě do Mutěnic na díl její dáno 10 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato od Alexyho za grunt 3 zl.
Jakub Blažků z Mutěnic prodal spravedlnost, kteráž jemu po Dorotě manželce jeho jemu mimo vyzdvižení náleželo, totiž
70 zl 15 gr 1 ½ den, Alexynovi švagru své[mu] za hotových peněz 12 zl 27 ½ gr. A tak tu nic nemá.
f 134b
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Alexyna za grunt 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Alexyna za grunt 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínskýho přijato od Alexyna za grunt ostatních peněz 3 zl. Ty přijala Zuzanna do Lužic.