Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mádvy

f 141a

Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž sou sirotci dva, totiž Kateřina, Jan a Babuše mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Podsedek zaplacený z loukou v Perunským, z druhou lúkú v lese, z chmelincem u Roudníčka, z paterým koňským, s vozem, s pluhem, z bránou a jiným hospodářstvím za summu 90 zl.
Vinohrad v Starý hoře na Sudoměřicku zaplacený též za
60 zl.
Summa všeho statku učiní 150 zl.
To dělíc na tři díly, dostane se každýmu na díl jeho po
50 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Jan ujal na svůj díl grunt se vším hospodářstvím, jakž nahoře dotčeno, v 90 zl a půl vinohradu v Staré hoře v 30 zl, což učiní 120 zl. Z toho sobě srazil díl svůj a tak ještě dopláceti zuostává summy 70 zl, placením od letha 1600 po
5 zl. Rukoj[mě] Jan Filipových Vaňka, Blažek Polák, Jan Doubrava S.R.S.N.

Babuše, mateř těch sirotkuo, přijala půl vinohradu v Staré hoře v summě 30 zl a tak se jí ještě dodati zuostává dílu jejího 20 zl. Bráti bude, když Kateřině sirotku 30 zl do truhlice se vyplní, po 2 zl 15 gr.
A mimo to přijala jednu krávu, tři ovce a půl louky v Kruhu.
f 141b
Kateřině sirotku díl její zouplna se na hotových penězích vyplniti má, totiž 50 zl.
A mimo to přijala půl louky v Kruhu, 1 krávu, volka a tři ovce.

Příjem a vydání:
NB. Jakož Babuši mateři na díl její náleželo půl vinohradu v Staré hoře ve 30 zl a půl louky ve 3 zl, z toho poručila ležíc na smrtedlné posteli Janovi synu svému toho půl vinohradu v Staré hoře a Kateřině dceři své na gruntě Janovým 20 zl. A tak jí všeho náležeti bude i z dílem jejím otcovským 70 zl, též půl louky v Kruhu a tak bude mít půldruhé louky. Letha [15]99 stalo se.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Mádvy za grunt 3 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Mádvy za grunt 5 zl. Ty přijal Michal Mikula na díl Kateřinin.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jana Mádvy za grunt 3 zl. Přijal je Michalů náměstek Jan Slabý na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jana Mádvy za grunt 3 zl.
Kateřina ut s[upr]a zemřela a dílu nedobraného i po mateři své i po sobě zanechala summy 59 zl. Ta spravedlnost připadla na Pavla syna jejího vlastního. Act[um] za fojta Jana Zálešáka letha 1610.
Nachází se v rejstřích purgkrechtních při gruntě 35, že letha 1606 ta Kateřina zpustila Janovi Mádvovi bratru jejímu z dílu svého 20 zl. A tak toho nápadu na Pavla syna jejího nezůstává nežli 39 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Mádvového za grunt 3 zl.
f 142a
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jana Mádvy za grunt 2 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Slabýho odvedeno peněz hotových po Kateřině mateři jejich 5 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Mádvového za g[runt] 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jan Mádvy za grunt přijato 3 zl.
Do statku n[ebožtíka] Jana Slabýho odvedeny sou ty 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Mádvy za grunt 3 zl. Jsou odvedené do statku n[ebožtíka] Jana Slabého.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Jana Mádvy přijato 3 zl. Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] Jana Slabého.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Jana Mádvy za grunt 3 zl. Ty jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Slabého.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Jana Mádvy při[jato] 3 zl. Ty jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Slabého.