Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zálešáka

f 143a

Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotkuo pět, zejména Martin, Anka, Matěj, Jíra a Bartoš.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Grunt ze vším hospodářstvím za 100 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře Bartoše Valových z Sudoměřic
41 zl.
Na vinohradě v Horní hoře Pavla Vyskočila v Strážnici
14 zl.
Summa všeho statkuo učiní 155 zl.
To dělíc na 5 díluo, dostane se každýmu na díl jeho po
31 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Bartoš ujal grunt se vším hospodářstvím v summě 100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 31 zl a tak zuostává ještě dopláceti 69 zl. Závdanku dáti má 8 zl a platiti má od letha 1600 po 4 zl.

Martin, Jíra, ti oba přijali na vinohradě Bartoše Valového z Sudoměřic 41 zl a na vinohradě Pavla Vyskočila v Strážnici 14 zl, což učiní všeho 55 zl, ty sobě mají sami upomínati. A ještě mimo to zuostává se jim dodati 7 zl, půjdou jim z gruntu Bartoše bratra jejich, když Matěj a Anna tak mnoho vyzdvihnou, potom po 1 zl.
f 143b
Matějovi a Anně náleží každýmu dílu jeho po 31 zl, půjdou jim od leta 1600 každý[mu] po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Bartoše závdanku za grunt 8 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě Bartoš vejš psaný koupil spravedlnosti od Jíry a Martina bratřích svých summy 7 zl, dal za ně vinohrad na Dubňansku. A tak oni tu již nic více nemají.
Anna vejš psaná zemřela, spravedlnost její připadla na Jana Butě a na trý dítek n[ebožtíka] Pavla Vaňkových, jmenovitě na Dorothu, Jana a Kateřinu, přijde na každý díl po 15 zl 15 gr.
Na to přijal Jan Buťa hotových peněz 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jíry Miklošového za grunt 2 ½ zl.
Do statku n[ebožtíka] Macka Zálešáka dáno po Matějovi nahoře psaným dílu jeho 2 zl.
Dorotě Pavla Vaňkového dáno nápadu po Anně nahoře psané
3 zl.
Kateřině dáno nápadu po Anně nahoře psanej na díl její 1 zl 15 gr.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby přijato od Martina Uhlíka a Jana Osrálka za ten požár peněz 3 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Martina Uhlíka a Jana Osrálka za roli přijato od každého 1 zl 15 gr, činí 3 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.