Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hlubokého u přívozu

f 145a

Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy sepsán jest tento statek, ku kterýmuž sou sirotci dva, Václav a Markyta.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Jana Hrušky u přívozu 70 zl. Závdanku dáti má
4 zl a platiti od letha [15]99 po 3 zl.
Za víno a obilí prodané peněz hotových utrženo 4 zl 17 gr.
Summa všeho statku učiní 74 zl 17 gr.
To dělíc na dva díly, přijde každýmu na díl jeho po 37 zl
8 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha ut s[upr]a a za téhož fojta přijato závd[anku] za grunt a peněz ročních od Jana Hrušky 7 zl.
Za víno a obilí prodané do truhlice vloženo 4 zl 17 gr.
Z toho dáno písaři od statku z obou dílů 8 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Jana Hrušky za grunt 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato od Jana Hrušky za grunt 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Hrušky za g[runt] 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Hrušky za grunt 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Hrušky za g[runt] 2 zl.
f 145b
Letha 1606 vinohrad [v] Zbavsa hoře od podsedku odňat a prodán Václavovi Havlovému za summu 60 zl, platiti má podle ourody při Vánocích po 3 zl. Ten vinohrad jest u horného zapsán a Markyta má sobě z něho peníze vyzdvihovati. A tak ten podsedek tím vinohradem doplacen.
Letha 1610 a 1611 za fojta Jana Lonského položil Václav Havlů za vinohrad lonských a letoších peněz 5 zl. Ty přijal Martin Čechů z Skalice na díl Markyty manželky své.
A ostatek jemu ukázán na vinohradě svrchu psaném, aby sobě sám vyzdvihoval 55 zl.
Jakož náleželo Markytě dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem vyšlé spravedlnosti 20 zl 9 gr, ta jest jakožto po zběhlé, že se bez vůle vrchnosti vdala, z dluhu panského poražena. Act[um] ut s[upr]a.