Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Bezděka

f 147a

Jest jeden, Martin. Ten užívá své vuole a kde jest, o něm se věděti nemůže.
Náleží jemu za krávu Jírovi Hřebavý[mu] prodanou 8 zl.
Na to položil letha 1600 za fojta Jana Butě 4 zl. Zůstávají v truhlici sirotčí.

O jiné spravedlnosti, jestli jakou má, věděti se nemůže.