Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Košickýho

f 148a

Letha 1600 za fojta Jana Butě sepsán tento statek, ku kterýmuž jest jeden sirotek jménem Jan a Kateřina mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku u přívozu zaplacených 12 zl 15 gr.
V Hodoníně na domě paní Pogrelky 49 zl, placením při s[vaté]m Jiří 1601 po 5 zl.
Summa všeho statku 61 zl 15 gr.
To dělíc na dva díly, přijde každýmu na jeho díl po 30 zl 22 ½ gr.

Kateřina, mateř toho sirotka, ujala grunt se vším hospodářstvím i z svršky, což na něm bylo, a srazila sobě na díl svůj 12 zl 15 gr.
V Hodoníně na domě paní Pogrelky k vyupomínání jí odvedeno 18 zl 7 ½ gr, bráti má při každým s[vaté]m Jiří po 2 ½ zl. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Janovi sirotku náleží dílu jeho v Hodoníně na paní Pokrelce 30 zl 22 ½ gr, mají se vyzdvihovati při každým s[vaté]m Jiří od letha 1601 po 2 ½ zl a potom po 5 zl.
A mimo to náleží jemu na gruntě Vale Syslového 8 zl 15 gr, půjdou od letha 1602 při Vánocích po 2 zl.
f 148b
Více náleží samé[mu] sirotku peněz hotových, které sou v truhlici vloženy, 45 zl.
Půjčeno z nich Kateřině mateři 3 zl, má je oplatiti o posudku letha 1601.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Jana Butě z dílu sirotčího dáno pís[aři] od spravování statku a rozdílů 17 gr 3 den.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového vydáno Janovi a Pavlovi, synom n[ebožtíka] Martina Košického, jakožto vlastním strejcom sirotka výš psaného, kterýž zemřel, peněz hotových
41 zl 12 gr 4 den a což Kateřina, mateř toho sirotka, dlužna byla 3 zl, ty sou jí odpustili a mimo to ještě pustili jí na gruntě Vale Syslového 8 ½ zl. Více což zůstává v Hodoníně na domě paní Pogrelky 30 zl 22 ½ gr, ty sou taky k vyzdvižení nápadníkům ut s[upr]a ukázány. Jestliže by kdo takovou krevnost jako oni ukázal, budou povinni z toho odpovídati. Stalo se u přítomnosti všech stran.
A tak tento statek spraven.

Syn a dcera n[ebožtíka] Trmana z Pohořelic, kteříž se taky k tomu statku hlásili, od toho všeho upustili a na to se nyní i na časy budoucí natahovati nechtí.