Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebožt[íka] Vávry Jakubcova

f 17a

Jest jich osmero, Mikoláš, Martin, Jan, Jíra, Kača, Dorota, Zuzanna, Margeta a Anna mateř jejich devátá. Martin ten své vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Šarovce
35 zl.
Na to jim vyšlejch do letha [15]93 3 ½ zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při s[va]tém Jiří po 2 zl.
Z toho dáno Mikolášovi na oddíl jeho 2 zl.
Mají-li co v Dubňanech, na to se ptáti.
Jan ten jest umřel, spravedlnost jeho na všecky bratry a sestry připadla.

Letha 1593 přijato na svrchu psanou summu od Jana Šarovce ku právu 6 zl.
Letha [15]94 přijato od Jana Šarovce, kteréž do truhlice sirotčí položené, 2 zl.
Mikolášovi dáno na díl jeho od práva letha 1594 při posudku 2 zl.
Letha [5]95 položil Jan Šarovec za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Z toho dáno Dorotě na díl její 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Šarovce za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Anně, mateři těch sirotků.
f 17b
Letha 1598 přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl.
Z toho dáno Mikulášovi ostatek dílu jeho i po Janovi zemřelým 13 gr 2 den. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
Kateřině též dáno ostatek spravedlnosti i po Janovi zemřelém 4 zl 13 gr 2 den.
Dorotě též dáno na díl její i po Janovi zemřelém 1 zl 3 gr 2 den. Zuostává se jí dodati ještě 20 gr.
Jakož tu Martinovi náleželo na díl jeho vyšlé spravedlnosti 1 zl 15 gr, ty sou k ruce J.M. Páně jakožto po zběhlým vyzdviženy a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového ostatek odvedeno 2 zl 28 gr. A tak on spravedlnosti žádné nemá.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl.
Jakož Jírovi s[irotku] dílu jeho i nápadu po Janovi zemřelém náleželo 5 zl, ta jest jakožto po zběhlém s[irotku] JM Pánu připadla. Z níž jest vyzdviženo peněz hotových 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkového odvedeno 3 zl. Actum ut s[upr]a.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkova podli odvodu po s[irotku] zběhlým.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl. Ty sou vydány podli odvodu do statku n[ebožtíka] Jíry Urbanového.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Šarovce za g[runt] 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl.
Zuzaně dáno na díl její po Janovi, bratru jejím zemřelým,
3 zl. Zuostává se jí ještě dodati 2 zl.
f 18a
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Šarovce za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jakub Nedolevek na díl Zuzanny ženy své. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jana Šarovce za grunt 2 zl. Z toho dodáno Dorotě ostatek dílu jejího 10 gr. A tak tu nic jmíti nebude.
Letha Páně 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od nápad[níků] n[ebožtíka] Jana Šarovce za grunt peněz 2 zl
15 gr.