Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkového

f 152a

K tomu statku jest sirotek 1, Kateřina a Anna mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 51 a jinými případnostmi zaplaceného 112 zl 16 gr
5 den. Ty jim jíti mají, když se jiným přednějším peníze doplatí, po 5 zl, totiž s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hořáka.
Na podsedku 11 Jana Martinkovýho zaplacenýho 23 zl. Půjdou jim po 5 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkových spravedlnost jejich doplatí.
Kráva 1 a ovec 4 za 8 zl.
Summa všeho statku 143 zl 16 gr 5 den.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 71 zl 23 gr 2 ½ den.

Anna, mateř toho sirotka, grunt se všemi k němu případnostmi ujala a sobě na něm dílu srazila 71 zl 23 gr
2 ½ den. Zůstává dopláceti tomuto sirotku, když se přednějším, což na něm mají, doplatí, summy 48 zl 23 gr 2 ½ den.
Obzvláštně samej mateři podli poručenství n[ebožtíka] Ondry manžela jejího náleží půl štěpnice v Rakovnici podli Jana Šusta, z kteréž bude povinna ještě s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkového 2 zl doplatiti. Položila je letha 1603.

Kateřině samému sirotku mimo díl její náleží nápadu po n[ebožce] babce její v statku Martina Matějkového 7 zl 2 gr
4 den.
Více tomuto sirotku na díl jeho dostaly se 25[tery] včely. Ty jsou prodány Anně mateři jeho po 12 gr, učiní 10 zl, ty má platiti od letha 1604 po 1 zl.
f 152b
NB. Kateřina sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal i což za včely náleželo 81 zl 23 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na Jana Šusta, Václava, Kateřinu, Markytu a Babuši, strejce a tety její. Však ti nápadníci připustili dobrovolně Annu, mateř toho sirotka a manželku Pavla Hanby, za tou příčinou, že na toho sirotka vejminku na smlouvách svadebních učinila, k polovici tej pozůstalosti, což jí přišlo 40 zl 26 gr 4 ½ den, a na druhý nápadníky přišlo též polovici tej pozůstalosti, přijde na každého po 8 zl 17 gr
2 den.
Pavel Hanbů na díl manželky své srazil sobě na včelách, kteréž dopláceti měl, 5 zl. A na gruntě tom 51 též sobě srazil 35 zl 26 gr 4 ½ den. A tak díl ten vyzdvihl.
Jan Šust nápadu srazil sobě na gruntě svém 7 zl 5 gr
2 ½ den a na Pavlovi Hanbovi ukázáno jemu za včely 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Pavel Hanbů za včely ostatních peněz 5 zl. Z toho dáno Janovi Šustovi 1 zl, Václavovi 1 zl, Kateřině 1 zl, Markytě 1 zl, Babuši 1 zl.