Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotci] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového

f 155a

K tomu statku jsou sirotci 3, Anka, Běta a Dorotha.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 44 Václava Bouchala náleží jim spravedlnosti
18 zl 12 gr, placením od letha 1603 po 2 zl.
Více náleží jim v Těmicích, což se spravedlivě najde, na to se doptati a potom do těchto register poznamenati.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Václava Bouchala za grunt 1 zl 10 gr.
A zkoupil na svým gruntě od muže Ančiného, což jí z grunthu na díl její přišlo, 6 zl 4 gr, za hotových 1 zl. A tak Anna díl svůj vyzdvihla.
Bětě dáno na díl její 20 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Václava Bouchala za grunt 1 zl 10 gr. Z toho dáno Bětě na díl její
20 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Michala Poláka místo Václava Bouchala za grunt 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Michala Poláka za grunt 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Michala Poláka za grunt 2 zl.
f 155b
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Mikuláše Vítka Tkadlcového za g[runt] 2 zl.
Jakož náleželo Dorotě dílu jejího otcovského 6 zl 4 gr, ta spravedlnost přijata k ruce panské, jakožto [po] sirotku zběhlým. Z níž jest poraženo, co na dluhu za J.M. Pánem bylo
4 zl 10 gr a na hotových penězích přijato 1 zl 24 gr.
Letha 1613 za předního konšela totiž fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Tkadlcového za g[runt] 2 zl. Vydány sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým a z dluhu panského poraženo, což na dluhu bylo 2 zl 6 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Mikuláše Tkadlcového za grunt přijato 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Vítka Tkadlcového za grunt 2 zl. Obrácené k ruce Jeho [Mil]osti Páně po zběhlém.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Vítka Tkadlcového přijato peněz za grunt 2 zl. Obrácené sou k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Mikuláše Vítka Tkadlcového přijato peněz za grunt 2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.