Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Doubravy

f 157a

K tomu statku jest sirotek 1, Marta a Markyta mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 48 což n[ebožtík] Jan Doubrava na něm zaplatil i také od Aliny Vaňka Kubových skoupil 108 zl 25 gr 5 den, placením, když jiní nápadníci přední peníze vyzdvihnou, po
10 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana Formana z Sudoměřic zaplaceného 77 zl, placením podle ourody od letha 1604 po
5 zl.
Summa všeho statku 185 zl 25 gr 5 den.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 92 zl
27 gr 6 den.

Markyta, mateř toho sirotka, grunt s půl lánem roli, s vinohradem v Staré hoře, s štěpnicemi, s roubanicemi, s koňmi a jiným hospodářstvím ujala a dílu sobě na tom porazila 92 zl 27 gr 6 den. A tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 15 zl 27 gr 6 den.

Martě sirotku díl její zouplna zůstává, totiž 92 zl 27 gr
6 den.
Více témuž samému sirotku náleží na gruntě 20 Jana Kosteleckého, což n[ebožtík] otec její zaplatil, 18 zl 10 gr.