Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 S[irotci] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka

f 159a

K tomu statku jest sirotků 4, Pavel, Johanka, Matěj, Zuzanna a Babuše mateř pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Grunt i z řekou, z štěpnicí a z loukou za humny 100 zl.
Koňského čtvero a hříbě za 22 zl 22 ½ gr.
Kravského dobytka 8 kusů za 25 zl.
Volčat ročních 2 po 2 zl za 4 zl.
Svině stará a dvý prasat za 3 zl.
Ovec 5 po 12 gr za 2 zl.
Louka u Roudníka [se] včelínem za 15 zl.
Včely 120 po 15 gr za 60 zl.
Štěpnička v lese za 30 zl.
Obilí mláceného co bylo, to spolu sir[otci] strávili a ostatkem se rozdělili.
Na gruntě 39 Řehoře Tesaře 12 zl, placením po 3 zl.
Summa všeho statku 261 zl 22 ½ gr.
Dluhu bylo Davidovi Židu do Bředslavě tuně medu, to se uvolili nápad[níci] spraviti a jej uspokojiti.
Dělíc těch 261 zl 22 ½ gr na 5 díluo, přijde na každého po 52 zl 10 ½ gr.

Toto jeden každý z sirotkův na díl svůj přijímá:
f 159b
Pavel přijal na svůj díl grunt z řekou, z štěpnicí v lese a z loukou za humny v summě 100 zl.
Koní dvý po 6 zl za 12 zl.
Ovci jednu za 12 gr.
Svini starou a prase za 2 zl 15 gr.
Krávu a dvý telat za 9 zl.
Včely 30 po 15 gr za 15 zl.
Summa toho 133 zl 27 gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 52 zl 10 ½ gr a tak zuostává dopláceti mimo poražení svého dílu summy 86 zl 16 ½ gr, placením od letha 1605 po 6 zl. Rukojmě za to Jíra Košík, Michal Schysta, Blažek Polák S.R.S.N.

Johanka přijala na díl svůj krávu a jalovici za 10 zl.
Ovci jednu za 12 gr.
Včely 30 po 15 gr za 15 zl.
Summa toho 25 zl 12 gr.
Zusotává se jí dodati na doplnění dílu jejího ještě 26 zl 10 ½ gr.

Matěj na díl svůj přijal louku z včelínem u Roudníka za
15 zl.
Klisnu a hříbě za 10 zl 22 ½ gr.
Ovci jednu za 12 gr.
Včely 30 po 15 gr za 15 zl.
Summa toho 41 zl 4 ½ gr.
f 160a
Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu jeho ještě 11 zl
6 gr.

Babuše mateř přijala na svůj díl štěpnici v lese za 30 zl.
Krávy dvě po 5 zl za 10 zl.
Ovce dvě po 12 gr za 24 gr.
Prase jedno za 15 gr.
Včely 30 po 15 gr za 15 zl.
Summa toho 56 zl 9 gr.
Zuostává se jí dodati k doplnění dílu jejího 3 zl 28 ½ gr.

Zuzanně díl její zouplna zuostává jmenovitě 52 zl 10 ½ gr.
Více tejž Zuzanně náleží nápadu na gruntě 16, jakž při témž gruntě rozepsáno jest, 8 zl 7 ½ gr.
Více tejž Zuzanně náleží, což jí Barbora mateř její svého dílu pustila, jakž také při témž gruntě 16 poznamenáno jest,
7 zl 7 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jíry Vávry Jakubcova za g[runt] 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jíry Vávry Jakubcova za g[runt] 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato Jíry Vávry Jakubcova za grunt 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jíry Vávry Jakubcova za grunt 3 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Vávry Jakubcova za g[runt] 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Vávry Jakubcova za grunt přijato 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Václava Piškulového za grunt 2 zl. Dáno Martinovi Kvasničkovi 1 zl a s[irotkům] zanechán 1 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jíry Vávry Jakubcového za grunt dvojích peněz 6 zl.
f 160b
Od Václava Piškulového za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Martinovi Kvasničkovi 1 zl.
Zuzanně sirotku na učení šití vydáno 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Jíry Vávry Jakubcového přijato za grunt peněz ročních 3 zl.
Od Vácslava Piškule za grunt přijato 2 zl.

Z toho dáno nápadníkům Jírovi synu a Dorotě dceři po n[ebožtíku] Martinovi Kvasničkovi 1 zl, každému 15 gr a na Zuzannu zůstává 4 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Jíry Vávry Jakubcového za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Od Václava Piškule za grunt přijato 2 zl.
Dáno nápadníkům Jírovi synu a Dorotě dceři po n[ebožtíku] Martinovi Kvasničkovi každému po 15 gr.
Od Jana Boleckého z gruntu 39 za týž grunt 1 zl 15 gr.