Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Bzeneckýho jinak Krejčího

f 162a

K tomu statku jest sirotků 4, Mikuláš, Kateřina, Jan, Pavel a Běta mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 43 vyplacených posledních peněz 264 zl, placením od letha 1610 po 4 zl, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 16 zl vyplatí.
Na tom gruntě 43 za příčinou tou, že v ty běhy na spuštění přišel, škodováno když nemohl dráže prodán býti, totiž 164 zl. A tak těm sirotkům na tom gruntě toliko náleží 84 zl a tak dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 16 zl 24 gr.
Více těm sirotkům náleží na vinohradě na Dubňansku, co se v rejstřích najde, to do tohoto statku zapsati se má a má na rozdíly jíti. Z toho vinohradu na Dubňansku přijato 12 kop, každá kopa po 1 zl 10 gr, činí 16 zl.

Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Bzeneckýho za grunt přijato prvních peněz 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Bzeneckého přijato za grunt peněz 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Mikuláše Bzeneckého přijato peněz ročních za grunt 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Bzeneckého za grunt přijato do tohoto statku 3 zl.
Ty peníze 16 zl, které jsou z vinohradu na Dubňansku přijaté, jsou všecky Pavlovi na díl jeho vydány, když se do cechu mydlářského v městě Kroměříži vpravoval.
Mikuláš sobě na gruntě porazil 16 zl 24 gr.
Bětě mateři dáno na její díl 1 zl 15 gr.
Kateřině na díl její dáno také 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1620 za fojta Jana Lonského přijato od Martina, nápadníka n[ebožtíka] Jana Halířka, což na gruntě 43 těchto sirotků peněz náležitých převzal 3 zl 15 gr.
A za rok 1618 týž Martin položil tolikéž přebraných peněz, jakž při gruntě zapsáno jest, 2 zl.
Z těch vydáno Bětě mateři na díl její 2 zl 22 ½ gr.
Kateřině na díl její také dáno 2 zl 22 ½ gr.