Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Bouchala

f 164a

K tomu statku jest sirotek jeden, Manda a Kuna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 44 Michala Poláka posledních peněz vyplacených
28 zl 1 ½ gr, placením po 2 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového a jiným nápadníkům 41 zl vyplatí.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 14 zl 5 den.

Kuna mateř ujala grunt a srazila sobě dílu svého 14 zl
5 den.