Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Holých

f 165a

K tomu statku jsou sirotci dva, Kateřina, Pavel a Anna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 52 Jírovi Košíkovi prodaném posledních peněz
59 zl, půjdou jim po 3 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějových 11 zl vyplní.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 19 zl 20 gr.
Antonín Vlach prodal dílu manželky své Anny Jírovi Košíkovi summy 19 zl 20 gr za hotových 3 zl 7 ½ gr. A tak ta Anna tu nic více nemá.

Příjem a vydání:
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato z gruntu Jíry Kvasničky prvních peněz 1 zl. Z toho dáno zhledávajích těch sirotků, aby se stavěli, utraceno z dílů jejich 22 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jíry Kvasničky za grunt přijato 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského od Jíry Kvasničky za grunt přijato peněz 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Jíry Kvasničky přijato 2 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Hanby od Jíry Kvasničky přijato
2 zl.
Leta 1618 za fojta Jana Lonského od Vítka Šatopleta na místě Jíry Kvasničky za grunt přijato peněz 2 zl.