Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ševce

f 166a

K tomu statku jsou tito sirotci: Jíra ženatý, Anna, Kristyna, Kateřina a Zuzanna vdova.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 4 Jírovi bratru jejich prodaném 151 zl, placením od letha 1609 po 3 zl.
Čtvrth achtele vinohradu v Dolní hoře na Strážnicku zaplacený prodán Martinovi Karšovi z Sudoměřic [za] 30 zl, placením od letha 1608 podle ourody po 2 zl.
Summa statku 181 zl.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde na každého po 36 zl 6 gr.

Kateřina zemřela a dílu po sobě zanechala 36 zl 6 gr. To připadlo na Jíru, Annu a Kristynu, sestry její vlastní, přijde každému po 12 zl 2 gr.

Jíra koupil grunth z řekou a štěpnicemi za 151 zl. Z toho sobě srazil dílu svého i po Kateřině, sestře jeho zemřelé,
48 zl 8 gr a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého 102 zl 22 gr, placením, jakž při gruntě zapsáno stojí.

Anně, Kristyně, náleží každej po 48 zl 8 gr, Zuzanně mateři dílu jejího náleží 36 zl 6 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Martina Karše za vinohrad v Dolní hoře 1 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jíry Jezevce za grunth 3 zl. Z toho dáno písaři od rozdílu z dílů sirotčích 15 gr.
f 166b
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Jury Jezevce za grunt 3 zl.
Od Martina Karše z Sudoměřic za vinoh[rad] 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Martina Karše z Sudoměřic za vinohrad 2 zl.
Od Jíry Jezevce přijato za grunt 3 zl.
Za ty 3 zl koupeno k dobrýmu sirotčímu od Mikuláše Uhlíkovýho na vinohradě těchto sirotkův posledních peněz
20 zl. A tak z toho vinohradu na sirotky po 3 zl půjde od letha 1612.
Ty 2 zl vydány sou Anně na díl její.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jíry Jezevce za g[runt] 3 zl.
Od Martina Karše za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jíry Jezevce za g[runt] 3 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její.

Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jíry Jezevce za grunt přijato 3 zl.
Od Martina Karše za vinoh[rad] za rok 1613 přijato 2 zl.
Anně na díl její dáno 2 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Jíry Jezevce za grunt přijato 3 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Jíry Jezevce za grunt přijato 3 zl.
Od Martina Karše za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 zl
15 gr.
Více od téhož Martina Karše za vinoh[rad] za rok 1615 3 zl.
Z toho vydáno Mikulášovi Krejčířovému na místě Anny manželky jeho 4 zl 15 gr, Kateřině na díl její dáno 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Jíry Jezevce za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Více od Martina Karše přijato za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno Mikulášovi Krejčířovému na místě Anny manželky jeho 3 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Jíry Jezevce za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Od Martina Karše za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 zl.
Z toho vydáno Mikulášovi Krejčířovi 2 zl 15 gr.
f 167a
Kristyna sirotek a Zuzanna, macocha těchto sirotků, zemřeli a dílů svejch nedobranejch, totiž Kristyna (nedopsáno).