Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Gojoše

f 168a

K tomu statku jest sirotků trý, Mathouš ženatý, Kateřina, Marta a Johanka vdova čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 5 Janovi Kordíkovi prodaném 179 zl 2 gr 1 ½ den, půjdou jim po 4 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 16 zl 28 gr 5 ½ den vyplatí.
Vinohrad zaplacený na Skalicku ve Psíku, který jest prodán Matějovi Krejsovi za 30 zl, placením od letha 1608 podle ourody po 2 zl.
Peněz hotových po smrti jeho se našlo, kteréž z Vlkoše přinešeny, 4 zl.
Summa statku 213 zl 1 gr 1 ½ den.
Dělíc tu summu na čtyri díly, přijde na každého po 53 zl
7 gr 5 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato peněz hotových z Vlkoše 4 zl. Z toho dáno písaři od rozdílů 4 gr.
NB. Ten vinohrad na Skalicku, který držel Matěj Krejsa, jest prodán letha 1613 Ondrovi Rohateckýmu do Skalice za summu 60 zl uherských, činí moravských 57 zl 18 gr 4 den. Závdanku dal 6 zl uherských a platiti má uroď se neb neuroď po 2 zl uherských počtu ut s[upr]a. A tak přibylo sirotkom i z mateří 27 zl 18 gr 4 den, přijde na každý díl po 6 zl 27 gr 1 den.
f 168b
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Ondry Rohateckýho z Skalice za vinohrad 6 zl uherských, činí moravských 5 zl 21 gr 3 den.
Z toho dáno Kateřině na díl její z poručení Její [Mil]osti Paní, když byla v dvoře strážnickým, 3 zl.
NB. Jakož náleželo Kateřině dílu jejího i po mateři zemřelé summy všecké 71 zl 5 gr 4 den, ta jsou za husopasku ve dvoře pryč ušla, ta spravedlnost její k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Pánem vyšlých pozůstávalo 3 zl 26 gr, ostatek po letech jíti má. Act[um] za fojta a leta ut s[upr]a.
Od Ondry Rohateckýho z Skalice za vinohrad na Skalicku ve Psících přijato ročních peněz 3 zl uherský, činí moravský 2 zl 25 gr 5 den. Ty peníze půjčeny sou Jírovi Kvasničkovi.

Jakož jest spravedlnost Kateřině vejš psané po otci i mateři její náležející k ruce Jeho [Mil]osti Páně jakožto po zběhlé obrácena a připsána byla. I poněvadž táž Kateřina vdajíce se s manželem svým Kryštofem Tkadlcem do Rohatce se přibrala a tu společně zůstávají, k žádosti její pokorné a na přímluvu některých dobrých lidí od Jeho [Mil]osti Pána jest na milost přijata a ta spravedlnost, což by se jí tak ještě (mimo což k ruce panské již vyzdviženo jest) vyhledati mohlo, zase jest jí k vyzdvihování od Jeho [Mil]osti Pána puštěna. Však na ten jistej spůsob, že jest Kryštof Tkadlec vejš psaný, manžel tej Kateřiny, dostatečně připověděl Jeho [Mil]ost Pána strážnickýho za pána sobě vzíti a na gruntech panských ukoupení sobě učiniti i všelijak dobře, věrně a poslušně se chovati a z gruntův panských nezbíhati. Za což sou za něho rukojmě zejména tito: Martin Tesař, Jan Papež, Mikuláš Sýkora a Jíra Košík S.R.S.A N.