Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci nebož[tíka] Ondry Neřáda

f 19a

Jest jich štvero, Albrecht, Šimon, Daniel, Anna a Kače mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Šťastnýho Kordíkovejch každému po 20 zl.
Na to jim všem do letha [15]93 j[es]t vyšlejch 86 zl 11 gr.
A mimo to se jim ještě z toho gruntu dopláceti má od letha [15]94 při s[va]tým Jiří po 4 zl – 13 zl 19 gr.

Na to j[es]t vydáno toto:
Albrechtovi 22 zl 5 gr a tak převzal přes díl svůj 2 zl
5 gr, povinen j[es]t je zase navrátiti.
Item Šímovi dáno 12 zl 21 gr, dodati jemu přijde k doplnění dílu jeho 7 zl 9 gr.
Anně dáno na díl její 27 zl 5 gr a tak převzala přes díl svůj 7 zl 5 gr.
Danielovi dáno na díl jeho 6 zl, dodati se jemu k doplnění dílu jeho má 14 zl.
Item Kači mateři jejich dáno 20 zl a tak svůj díl zouplna dovzala.
Více Daniel přijal na díl svůj na Šťastným Kordíkových, kteréž j[es]t jemu, tak jakž zápis knih purgkrechtních v sobě obsahuje, hotovejmi penězi zaplatil a tak Daněk nemá své spravedlnosti toliko 9 zl.
f 19b
Letha 1594 Šťastnej Kordíků položil napřed psanejm sir[otkům] za grunth svůj 13 zl. Z toho dáno Danielovi na díl jeho 9 zl.
Více jemu vydáno ostatních 5 zl.
Šimkovi na díl jeho co [pře]brala Anna sestra jeho, totiž
7 zl 5 gr, jsou jemu k vyzdvižení ukázány na gruntě prvním Václava Martina Matějkového.