Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Zálešáka

f 172a

K tomu statku jsou tito: Babuše, Johanka, kromě Mikuláše, Jana, Kateřiny a Kateřiny macochy jejich, jimž jest spravedlnost na grunthě ukázána.
Náleží těm sirotkům spravedlnosti jejich toto:
Na gruntě 19 Mikuláše bratra jejich 26 zl 20 gr, placením po 1 zl 6 gr od letha 1609.
Půjde na každého sirotka po 13 zl 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Mikuláše Zálešáka za grunt 1 zl 6 gr. Z toho dáno písaři od rozdílu z dílů sirotčích 6 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Mikuláše Zálešáka za gr[unt] 1 zl 6 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato z gruntu Mikuláše Zálešáka 1 zl 6 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato z gruntu Mikuláše Zálešáka 1 zl 6 gr.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Mikuláše Zálešáka za g[runt] 1 zl 6 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Mikuláše Zálešáka za grunt přijato 1 zl 6 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Zálešáka za grunt 1 zl 6 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Zálešáka přijato za grunt peněz ročních 1 zl 6 gr.
Téhož leta svrchu psaného Jura Jezevec a Mikuláš Zálešáků žádali pana Tobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, aby jim dovolení své dal tu spravedlnost, kteráž na sirotka zajatého, totiž na Babuši náleží, vyzdvihovati a užívati, k čemuž jest jim
f 172b
týž napřed jmenovaný pan ouředník dovolení své dal. Však na ten spůsob, jestliže by se táž Babuše kdy zase z téhož zajetí navrátila, aby jí byli povinni, cožkoli k sobě přijmou a vyzdvihnou, navrátiti a ze všeho právi býti, buďto oni anebo po smrti jejich náměstkové po nich zůstalí. Na čemž sou přestali a že se tomu dosti stane, zaručili takto:
Za Jíru Jezevce slíbil Pavel Hanba, Matouš Lonských a Martin Šatopleth SRSN.
Za Mikuláše Zálešáka Jan Uhlíkových, Jan Mádva a Jura Jakubců.
Toto nic neplatí, což tu psáno jest, sešlo z toho všeho.