Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Hřebavýho

f 174a

K tomu statku sou sirotci dva, Vávra zajatý od nepřátel, Kateřina a Dorota mateř její třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 22 Jana Filipových předních peněz 14 zl 15 gr, placením od letha 1609 po 3 zl.
Na gruntě 31 Mathouše Červinskýho 52 zl, placením od letha 1611 po 1 zl.
Summa statku 66 zl 15 gr.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každý díl po 22 zl 5 gr.
A mimo ten rozdíl ještě se nachází nětco spravedlnosti na dvou podsedcích pustých, ty když se prodají, co těm sirotkům náležeti bude, to se na tři díly děliti má.

Dorota mateř přijala peněz hotových na svůj díl z gruntu Jana Filipovýho 2 zl.
Na gruntě Jana Filipovýho ukázáno jí 4 zl 5 gr, bráti je má po 1 zl.
Na gruntě 31 Mathouše Červinskýho 16 zl, bráti bude po
10 gr.
A tak díl její jest zouplna ukázán.

Kateřina přijala na díl svůj 1 zl.
Z téhož gruntu Jana Filipovýho vyjíti jí má 3 zl 5 gr, bráti má po 1 zl.
Na gruntě 31 Mathouše Červinskýho 17 zl, mají jíti po
10 gr.
A tak díl její jest zouplna ukázán.

Vávrovi díl jeho ukázán na gruntě 22 Jana Filipovýho 3 zl
5 gr, jíti mají po 1 zl.
f 174b
Na gruntě 31 Mathouše Červinskýho 18 zl, bráti bude po
10 gr.
A tak díl jeho jest jemu zouplna ukázán.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z gruntu Jana Filipova 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Filipového za grunt 2 zl.
Od Matouše Červinského za g[runt] 1 zl. Z toho dáno Kateřině mateři 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jakuba Štemberskýho za g[runt] 1 zl. Z toho dáno Kateřině mateři
15 gr.
Od Jana Filipova za grunt přijato 2 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Šable za grunt 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jana Šavle za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Kateřině dceři na díl její 1 zl.

Na tom 31. gruntě škodováno 32 zl, o čemž jest při témž gruntě poznamenáno.

Letha 1619 vydáno Vítkovi Šatopletovi, manželu Kateřininému, což za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstávalo a na díl manželky jeho se dostalo, totiž 5 zl. Dáno rži v těch penězích.