Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Alexyna

f 176a

K tomu statku sou sirotci tři, Kateřina, Dorota, Jan a Anna mateř jejich čtvrtá, všichni od nepřátel zajatí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě a řece 8 Pavla Šprince 230 zl. Závdanku dáti má o s[vatém] Jiří letha 1611 10 zl, platiti od téhož letha po
4 zl.
Peněz hotových po smrti otce jejich se našlo 5 zl 22 ½ gr.
Za všelijaké svršky domovní prodané utrženo 3 zl 4 ½ gr.
Summa statku 238 zl 27 gr.
Z toho statku tito dluhové se platiti mají:
Rozličných dluhův po smrti n[ebožtíka] zaplaceno, i co na pohřeb naloženo podle sečtení 5 zl 12 gr 5 ½ den.
Jírovi Svobodovi dluhu za víno 18 gr 6 ½ den.
Janovi Šarovcovi za 250 cihel po 6 gr – 15 gr.
Suma dluhů 6 zl 16 gr 5 den.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův 232 zl 10 gr
2 den.
Dělíc to na čtyri díly, přijde na každý po 58 zl 2 gr
4 den.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato peněz utržených za svršky, i což po smrti otce jejich se našlo 8 zl 27 gr.
Z toho zaplaceno dluhův 5 zl 12 gr 5 ½ den.
Kateřině dáno na díl její 3 zl 11 ½ gr.
Od Pavla Šprince přijato na závdanek položených 15 gr.
Z dílů sirotčích dáno od spravování statku 17 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Pavla Šprince ostatek závdanku 9 zl 15 gr.
Též od něho přijato za grunt 4 zl.
Z toho dáno Svobodovi dluhu 18 gr 6 ½ den.
f 176b
Z poručení pana ouředníka vypůjčeno peněz těchto sirotků Mikulášovi Uhlíkovi 6 zl, má je zase letha 1612 při posudku oplatiti.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Pavla Šprince za g[runt] 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Mikuláše Uhlíkova půjčených peněz 6 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Od Pavla Šprince přijato za grunt 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Pavla Šprince za grunt přijato 4 zl. Ty přijal Vácslav Piškula na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Pavla Šprince za grunt přijato 4 zl. Ty přijal Václav Piškula na díl Kateřiny ženy své.

Letha 1616 za fojta Jana Lonského od Pavla Šprince za grunt přijato 4 zl. Z toho vydáno Václavovi Piškulovi na díl Kateřiny manželky jeho 2 zl a na díl Dorotin, co starší chodíce po několikráte oni do Hradiště utratili, vydáno 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Pavla Šprince přijato za grunt peněz ročních 4 zl. Vydáno z toho Vácslavovi Piškulovi 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Pavla Šprince za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Vácslavovi Piškulovi 2 zl.