Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martinkových jinak Šusta

f 181a

K tomu statku jsou sirotci 2, Matěj, Dorota a Anna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 11 Martina Brandy vyplacených, i což při prodaji téhož gruntu 4 zl vyděláno jest, 80 zl, placením po 5 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového 20 zl vyplatí.
Aby kde více spravedlnosti těmto sirotkům náležeti mělo, věděti se nemůže.
Summa statku ut s[upr]a.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Peněz vejrunkových za grunt za rok 1614 5 zl.
Janovi Lonskýmu za 1 m[ěřici] rži 1 tl.
Platu panskýho z říky 20 gr.
Summa dluhův 6 zl 20 gr.
Zůstává čistého statku po sražení dluhův 73 zl 10 gr.
Dělíc tou summu na 3 díly, přijde na 1 díl po 24 zl 13 gr
2 den, restat 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Martina Brandy závdanku za grunt přijato 12 zl.
Z toho dáno peněz vejrunkových za grunt 5 zl.
Janovi Lonskýmu za 1 m[ěřici] rži dáno 1 zl.
Platu panskýho z říky dáno 20 gr.
Anně, mateři těch sirotkův, na díl její dáno 2 zl.
Leta 1618 za fojta Jana Lonského od Martina Brandy za grunt přijato peněz 5 zl.
f 181b
NB. Našlo se při statku n[ebožtíka] Jana Hořáka, že n[ebožtíku] Janovi Šustovi, otci těchto sirotků, půjčeno bylo peněz, kteréž z Žeravic přinešené byly, totiž 4 zl. Ty jsou z tohoto statku zase do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hořáka oplacené a navrácené, kteréž na všech dílích těchto sirotků sňaté a poražené býti mají.