Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Item s[irotci] n[ebožtíka] Jana Uhlíka

Na gruntě 14 zaplaceného vyhledalo se 72 zl.

Po těch všech třech bratřích nezůstalo žádných dětí, toliko přátelé a nápadníci Václav Uhlík a Kateřina sestra jeho.

Summa toho všeho statku po všech třech bratřích nachází se 506 zl 8 gr 5 den.
Dělíc to na dva díly, dostane se po 253 zl 4 gr 2 ½ den.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Václav Uhlíků ujal půl achtele vinohradu v Staré hoře za 150 zl, závdanku dal 6 zl a platiti má ročně po 4 zl.