Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Mádvy

f 185a

K tomu statku jsou sirotci tři, totiž Jíra, Václav a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 35 zaplaceného 107 zl.
Roubanice v lese zaplacená za 8 zl.
Summa statku činí 115 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Knězi Danielovi rži zůstává 1 m[ěřice] 2 čt[vrti].

Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku (neuvedeno).
To dělíc na tři díly, dostane se na každý díl po (neuvedeno).

Jura ujal na svůj díl grunt s vinoh[radem] i jiným příslušenstvím v summě 107 zl. Za něj závdanku dal 4 zl a platiti má ročně po 3 zl.
Roubanici v lese zaplacenou za 8 zl.
Summa toho což přijímá 115 zl.
Z toho srazíc sobě dílu svého, zůstává jiným sirotkům dopláceti (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Od Jíry syna Mádvového závdanku přijato 4 zl.