Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Burše

f 187a

K tomu statku jest sirotků dvé, Mikuláš a Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 37 zaplaceného 18 zl.
Štěpnice v Kruzích, která jest prodána Mikulášovi Buršovému za 12 zl.
Chmelinec u Roudníka též jemu prodaný za 5 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Staré hoře zaplacený, který jest prodán Mikulášovi Buršovi za 16 zl.
Druhá čtvrt achtele vinoh[radu] v Staré hoře a na ní zaplaceného (neuvedeno).
Summa všeho statku (neuvedeno).
To dělíc na dva díly, dostane se po (neuvedeno).

Toto každý na díl svůj přijímá:
Mikuláš ujal štěpnici za 12 zl.
Chmelinec u Roudníka za 5 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Staré hoře za 16 zl.
Summa což přijímá 33 zl.
Z toho porazíc dílu svého, zůstává doplatiti (neuvedeno), placením po 3 zl.

Janovi zanechává se druhá čtvrt vinoh[radu] a na něm zaplaceného (neuvedeno).

Příjem a vydání: (neuvedeno)

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Rohatec, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 358.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, prosinec 2005.