Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registrum dědiny Rohatce

k snadnějšímu vyhledání spravedlností sirotčích
letha [15]93 v pondělí po svaté Luciji založená

Si[rotci] ne[božtíka] List

1 Kašpara Štibálkova ......................... 1
2 Jana Mračny ................................ 7
3 Martina Petrova ............................ 9
4 Jíry Urbanového ............................ 11
5 Kristyna nebožt[íka] Šťastnýho ............. 15
6 Jiříka Pikharta ............................ 16
7 Vávry Jakubcova ............................ 17
8 Ondry Neřáda ............................... 19
9 Jíry Uhlíkova .............................. 21
10 Jana Hálky ................................. 24
11 Martina Matějkova .......................... 27
12 Ondry Matějkového .......................... 30
13 Martina Drouškova .......................... 33
14 Jíry Rokyty ................................ 34
15 Jakuba Záblatskýho ......................... 36
16 Vaňka Drouškova ............................ 37
17 Pavla Vaňkova .............................. 38
18 Jana Řešaty ................................ 39
19 Martina Gryzle ............................. 40
20 Vaňka Suchého .............................. 42
21 Nápadník neb[ožtíka] Jana Vaňkova .......... 43
22 Jana Záblatskýho ........................... 44
23 Jana Haléřka ............................... 45
24 Šťastného .................................. 48
25 Martina Drusky ............................. 50
26 Vaňka Kubova ............................... 51
27 Matěje Matějkova ........................... 57
28 Vaňka Hojhy ................................ 63
29 Jana Hořínka ............................... 65
30 Fučíka ..................................... 66
31 Martina Venhledě ........................... 67
32 Vávry Syslových ............................ 68
33 Šťastného Rybáře ........................... 69
34 Havla Zluže ................................ 72
35 Jana Žehnalového ........................... 73
36 Matěje Drábka .............................. 75
37 Jana Ondry Matějkovýho ..................... 76
38 Jíry Lejcha ................................ 78
39 Šimka Opavskýho ............................ 81
40 Matouše Sysla .............................. 85
41 Mikule Holejch ............................. 87
42 Jana Vávrových ............................. 92
43 Jíry Bajíkových ............................ 93
44 Matyáše Haléřka ............................ 96
45 Macka Zálešáka ............................. 97

46 Vávry Sysla ................................ 98
47 Jana Hořáka ................................ 99
48 Albrechta Urbanových ....................... 103
49 Martina Kordíka ............................ 106
50 Vaňka Tesaře ............................... 109
51 Kašpara Slováka ............................ 110
52 Jana Košickýho ............................. 112
53 Martina Pěčka .............................. 114
54 Matouše Hořáka ............................. 115
55 Michala Slováka ............................ 116
56 Matouše Hodonského ......................... 117
57 Macha Vávrových ............................ 118
58 Jana Hlouška ............................... 120
59 Ondry Jana Vaňkového ....................... 122
60 Mathouše Vaňka Kubového .................... 125
61 Lukáše Šimkového ........................... 128
62 Kašpara Haléřka ............................ 130
63 Jakuba Kubovýho ............................ 133
64 Kašpara Uhlíka ............................. 137
65 Jíry Mádvy ................................. 141
66 Jana Zálešáka .............................. 143
67 Jana Hlubokého u Přívoza ................... 145
68 Jiříka Bezděka ............................. 147
69 Pavla Košickýho ............................ 148
70 Ondry Martina Matějkového .................. 152
71 Šťastného Vaňka Kubového ................... 155
72 Jana Doubravy .............................. 157
73 Šťastného Kordíka .......................... 159
74 Václava Bzeneckýho jinak Krejčího .......... 162
75 Václava Bouchala ........................... 164
76 Jana Holých ................................ 165
77 Jana Ševce ................................. 166
78 Jana Gojoše ................................ 168
79 Šťastného Kordíka .......................... 170
80 Martina Zálešáka ........................... 172
81 Jíry Hřebavýho ............................. 174
82 S[irotci] n[ebožtíka] Alexina .............. 176
83 Jana Slabýho ............................... 179
84 Jana Martinkových jinak Šusta .............. 181
85 Martina Uhlíka ............................. 183
86 Mikuláše Uhlíka ............................ 183
87 Jana Uhlíka, též Martina Uhlíka
a Mikuláše Uhlíka ............ 183
88 Jana Mádvy ................................. 185
89 Macka Burše ................................ 187