Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Václav Kunovský a Jura Ške[řu]p

f 54a

Letha Páně 1620 za horného Václava Rožka v neděli druhú v postě Jura Škeřup prodal půl achtele vinohradu v Šumberku Vácslavovi Kunovskýmu z Lideřovic za sumu 37 zl na placení po 2 zl. Zavdal Václav Jurovi při kupu 4 zl. Rukojmě za dílo i doplacení tohož vinohradu Jura Černický a Macek Vlků S.R. nerozdílnú.

[f 55a]
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali jsou ouřad Tvarožnej Lhoty achtel vinohradu v hoře Šumberku Jiříkovi Zapletalovi za summu 40 zlm, platiti má podle hory práva po dvou zlatých přední peníze sirotku, ostatní půl vínem. R[ukojmě] za dílo a placení Václav Procházka a Martin Starého SRS a nerozdílnou. Jest svrchu psanému Jiříkovi Zapletalovi horným výš psaným odevzdán. Závdanku dal 2 zlm, ty přijal Martin Stehlík.
Leta [16]44 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík Zapletal za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali Martin Zákrsek a Mikuláš Mlynář z Radějova, jeden každý po jednom zlatém.
Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil za vinohrad
v Šumberku Jurka Zapletal 2 zlm. Jeden zlatý přijal Jan Hrbatý z Radějova, druhý zlatý přijal Martin Zákrsek k svej ruce.
Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Jura Zapletal za vinohrad v Šumberku 1 zlm. Půl zlatého přijal Jan Hrbatý
z Radějova, přijala půl zlatého Kateřina Mlynářka z Radějova.
Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Jura Zapletal poklá[dá] za vinohrad svůj 10 gr Minářovi z Radějova, v Šumbercích ležící.
Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Jiřík Zapletal pokládá za vinohrad svůj neboštíkovi Martinovi Zákrskovi
1 zlm, v Šumbercích.
[f 55b]
Letha 1656 za horného Jury Lipy prodal horný a starší tvarožnolhotští achtel vinohradu oulehle v hoře Šumberku Jurovi Kovářovi z Novej Turej po neboštíkovi Jurovi Rabačovi za summu 30 zlm, 10 zlm náleží s toho vinohradu sirotkovi, ostatní peníze bude povinen platiti nápadníkům podle hory práva po 2 zlm, ale až po třech letech. Skúpil na něm peníze od Jury Zapletala, totižto 8 ½ zlm, a tak má na něm zaplaceného 8 ½ zlm. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu jsou Jura Zapletal a Matouš Volný R.S.a N.

Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Starých kúpil achtel vinohr[adu] od Václava Patáča v hoře Šumberku za summu 24 zlm. A taky Jura Starých skúpil těch dvacet čtyři moravské zlaté za půldruhého moravského zlatého hotového od Václava Patáča. A tak Jurovi Starému ten achtel vinohradu jest odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu Václav Zahradník, Mikuláš Bačík.
[Leta] 1670 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Juračkových kúpil jest achtel vinohradu v hoře Šumbercích od Jiříka Starého za 6 zlm. A tak jemu jest odevzdán za volný, v ničem nezávadný. Rukojemníci Pavel Škrobáček, Jura Starých R.S.N.

f 55b
Leta 1638 za úřadu horného Martina Zákrska položil Jíra Jana Jurkového za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Martin Zákrsek a Mikuláš Mlynář z Radějova, jeden každý po jednom zlatém.

f 56a
Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest vinohrad v hoře Šumberku štvrt achtele Matěj Sadílků sobje od Kregora Štěrby za sumu 18 zl. Jest jemu odevzdán výš psaným horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo Kregor Štěrba, Matouš Kolesa SR společnou a nerozdílnou.

Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového kúpil jest vinohrad v hoře Šumberku čtvrt achtele Jura Rosík od Mikuláše Strejčíka za sumu 4 zlm. Jest jemu odevzdán výš psaným horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Jan Starého, Jura Zapletal SR společnú a nerozdílnú.

Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil čtvrt achtele Jan Buchtík od Jury Rosíka za summu 4 zlm 20 kr. A tak jest jemu odevzdán výš [psaným] horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný.

Leta 1680 za ouřadu horného Jana Blákory kúpil jest vinohradu v hoře Šumbercích čtvrt achtele Matěj Marka Byky od Jana Buchtíka za sumu 4 zl mora[vských] 5 krejcarů. A tak jest jemu odevzdán výš [psaným] horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za dílo Jura Šmach a Jura Vítek SRS nerozdílnú.
f 56b
Letha 1653 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem dostanouce Michal Žid půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích po Matějovi Sadílkovi v dluhu, totiž v pěti vědrech vína, z dovolení vrchnosti prodal jej Mikulovi Hřívovi zase za
5 věder vína, tři vědra vína má dat Michalovi Židovi při příštím vinobraní a ostatní dvě (vymazáno a nadepsáno jedno) vědro vína na druhý rok, na penězích co náleží bude povinen platit obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu jsou Jura Staněk a Jan Liška R.S. a nerozdílnou.

Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil jest Jan Holubík půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše Hřívových [za] 3 zl, ostatní peníze bude platiti, komu bude náležet. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jura Starých, Tomáš Lipa RSSA nerozdílnú.

Leta 1676 kúpil jest Michal Trsťanský půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana Holubíka za jeden klát včel za horenství Jana Blákory. A tak jest výš psaného Michala Trsťanského manželce jeho odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Za dílo tohož vinohradu rukojemníci Jura Šmach a Jan Blákora SRS a nerozdílnú.