Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunth Jiříka Oulehlova

f 1a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih prostředních purgkrechtních starých v listu 128 Jíra Oulehlů koupil jest půl podsedka z spůl roubanicí od Doroty Baťové za 18 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha 1593 vyplnil 4 zl a ostatek 14 zl dopláceti zůstává od letha [15]94 pořadně po 1 zl. Ty všechny peníze náleží Václavovi Ševci.
Rukojmě za zaplacení tej summy Jíra Ochlasta, Martin Bánovskej rukou společní a nerozdílnou.
Letha [15]94 položil Jiřík vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Letha [15]95 položil Jiřík vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Letha [15]96 položil Jiřík Oulehlů za grunth peněz purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Oulehlů za grunt svůj obci velitské peněz purgkrechtních 1 zl, neb oni takové peníze od Václava Ševce koupili.
Leta 1598 položil Jíra Oulehlů za grunt svůj obci velicskej peněz skoupených 1 zl.
f 1b
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Oulehlů za grunt svůj obci velicské 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Anna, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Oulehlovi pozůstalá, za grunt obci velické 1 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ur s[upr]a prodali ouřad grunt napřed psaný Anně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Jírovi Oulehlovi, za summu 14 zl, placením od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anka Oulehlova prodala půl podsedka Jírovi Bánovských za summu 16 zl, závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Ležakujů, Mikuláš Krčmů S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra Bánovský obci velické za gr[unt] 1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Jíra Bánovský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jíra Bánovský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jíra Bánovský za g[runt] obci velické 1 zl.

Pusté místo

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka ouřad prodali požár, na kterém Jíra Bánovský býval, Mikulášovi Šarpickému za summu 16 zl bez závdanku a skoupil od Jana Šanovského, kteréž mu tu po manželce jeho náležely, totiž 8 zl, za hotových
12 gr. Více skoupil od Jíry Bánovského 5 zl za čtvrt vína, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě Vaněk Petrů a Jan Srnů SRSN.
f 2a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře prodal grunt ten Mikuláš Václavovi Krupicovi za summu 17 zl, závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu Mikuláš Tesařů.
Téhož leta za téhož purgkmistra Václav Krupice položil za grunt obci velicské peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Krupice položil za grunt obci velické dvojích peněz 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Krupice položil za grunt Mikulášovi Šarpickému 1 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Víthového Václav Krupice položil za grunt Mikulášovi Šarpickému 15 gr.

Pusté