Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 Grunt Jíry Halíkový[ho]

f 941a

Letha Páně 1594 Jíra Halíků vejš psaný ujal grunth svůj z půl lánem roli, s koňmi i jiným hospodářstvím a což k tomu gruntu od starodávna náleželo, tak jakž se smlouva dobrovolná mezi bratřími Halíkovými stala, za summu 240 zl.
Místo závdanku sobě díl svůj, což na něho podle rozdílu přišlo, srazil 163 zl 10 gr a mimo ten poražený díl dopláceti zůstává 76 zl 20 gr. S toho náleží Martinovi, bratru téhož Jíry, 38 zl 10 gr a Matějovi, též bratru jejich, tolikéž náleží 38 zl 10 gr. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 8 zl.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Halíků za grunth 8 zl.
Leta [15]96 a [15]97 položil Jíra Halíků za grunt svůj
16 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Halíků za grunt svůj 8 zl. Z toho dá[no] Martinovi vejš psanému 4 zl a na zbor podli poručenství Matějového dáno 4 zl.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíkova Jíra výš psaný jakž o tom v kšaftu doložil, že vyplnil Martinovi a Matějovi výš psaným 32 zl 20 gr, zůstává jestě doplatiti na zbor poručených od Matěje 4 zl.
f 941b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Eliška, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jirovi Halíkovi, podli rozdělení statku koupila grunt z půl lánem roli, z osetím, z dobytkem, z konimi a jiným všelijakým hospodářstvím, což k němu přináleží, a ze dvěma vinohrady na Lipovsku za summu 520 zl. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo 113 zl 14 gr 3 ½ den a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti summy 406 zl
15 gr 3 ½ den. Na to závdanku položiti má 22 zl a platiti od leta 1600 takto: za grunt po 10 zl a za vinohrady po 6 zl podli ourody. Odevzdáno jí to za volné a svobodné. Rukojmě za plath, op[ravu] gruntu a povinnosti panské Dobiáš Oulehlů, Jan Větrů, Adam Bošácský, Jan Tomášů, Martin Rabáček, Matěj Sládkových, Jan Mitáčků, Jan Myjavský, Mikuláš Sučanský, Martin Rosa, Jan Pikna, Jan Jakšů S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položila Eliška závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 22 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Mirošovský na místě Elišky manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 14 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
16 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
3 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
13 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 13 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka Mikulášovi Mirošovskému, aby platil za grunt po 6 zl a za vinohrad po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Mirošovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
4 peněz 16 zl.
Na ty 16 zl nepoložil leta 1614 než 12 zl a leta 1615 4 zl.
f 942a
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Mirošovský položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
8 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Mirošovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka za
2 leta 16 zl.
Pusté

Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Jiříkovi Hrnčířovi za summu 47 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sučanský a Mikuláš Holbař S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jiřík Hrnčíř položil za grunt peněz Ance Jíry Halíka, kteréž ona přijala
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Hrnčíř položil za grunt Ance Jíry Halíka, ona přijala 1 zl.

Leta Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Blanařového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli po n[ebožtíku] Jiříkovi Hrnčířovi Janovi Soukalovému za 40 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jíra Žilka a Jan Zálešák S.R.S.N.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Soukal za gr[unt] svůj k obci velický 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Soukal položil peněz ročních a zůstávají za ouřadem, poněvadž obec ten gr[unt] vystavila.
Na tomž gruntě náleží osobám těmto peníze:
Anně po n[ebožtíku] Jíry Halíkovém 20 zl.
Item obci velickej 18 zl.

f 942b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Soukal položil, ten přijala Anna Halíkova 1 zl.

Letha 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka týž purgkmistr z úřadem prodali grunt z polouláním roli po nebo[žtíku] Janovi Soukalovi Danielovi Vachulkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Budínek a Pavel Kuchyňka
SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt z půl lánem roli Martinovi Tvrdíkovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Bartoň Švrček, Martin Drahotuský SRSN.