Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 Grunt Martina Halíkové[ho]

f 951a

Ten Martin vejš psaný má grunth svůj ze čtvrtí roli podle regimentu Martina Kšticového, toho času purgkmistra, letha [15]86 a [15]87] učiněného již zaplacený.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin vejš psaný prodal grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Škrobenému za summu 110 zl, závdanku jemu dal 17 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Šimon Mozolů, Jan Kvizín, Petr Čtyrletý, Kašpar Nedvěd S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Škrobený za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Škrobený za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
4 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka Mikulášovi Škrobenýmu, aby požár ut s[upr]a po 3 zl platil.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikukáš Škrobený za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Škrobený na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 2 zl.
f 951b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky příjato od Mikuláše Škrobenýho na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka trojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Škrobený položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Škrobený položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš Škrobený položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
3 zl.

Letha Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš Škrobený prodal grunt svůj Pavlovi Špačkovi ze čtvrtí roli za summu 100 zl bez závdanku, platiti on má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Burianů, Jan Úlehlů a Mikuláš Jakšů S.R.S.N.

Pusté

Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a starší prodali ten grunth požár se čtvrtí roli Janovi Tuřanskému za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosů a Vácslav Srnů S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil za gr[unt] svůj, ten přijal Jan Halík z Vrbky 15 gr.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že Jan Tuřanský od svrchu psaného gruntu odprodal čtvrt roli Jírovi Hrošovi za 6 zl, za kteroušto roli Jíra Hroš povinen bude zpláceti nápadníkům Halíkovejm každoročně po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú. Rukojmě za placení a jinších povinností J.H.M. Jura Strumenský a Jíra Hroš S.R.S.N.
O ostatní summu svrchu psanou Jan Tuřanský má se z nápadníky urovnati.
f 952a
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití Jíry Hroša prodán jest zase ten gr[unt] ze čtvrtí roli Janu Zdeňkovému za summu 30 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Soukal a Mikuláš Babirád SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Zdeňků položil a přijal Jan Halík z Velkej Vrbky 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan Zdeňků a ten přijala Anna, vdova pozůstalá Halíková z Velkej Vrbky 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položil Jan Zdeňků a ten přijala Anna, vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Halíkovi z Velkej Vrbky 15 gr.