Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Jíry Holenkového

f 101a

Letha Páně 1593 Jiřík vejš psaný koupil jest grunth ze štvrtí roli od Jakuba Fulneckého za 80 zl. Závdanku témuž Jakubovi položil 8 zl a ostatek 72 zl náleží osobám níže psaným, a to takto. A mimo ten závdanek má na témž gruntě Jiřík Holenků podle odvodu učiněného peněz zaplacených 50 zl a tak ještě dopláceti zůstává za grunth svůj 22 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item sirotkům nebožt[íka] Matěje Mitáčkova náleží 17 zl. Ty takto jíti mají: letha 1609 1 zl a od letha 1610 pořadně po
3 zl.
Týž náleží Janovi Štefanovému posledních peněz na tom gruntě 5 zl. Ty sobě, když sirotci vejš psaní spravedlnost svou vyberou, vyzdvihnouti má.
Rukojmě Václav Švec, Pavel Suchomele, Tobiáš Oulehlů a Vašek Pastejřů R.S.N.

Leta 1598 Jíra Holenka prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli Janovi Kuchynkovi za summu 105 zl, závdanku položil Jírovi Holenkovi při odevzdávce 10 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kujů, Tomáš Kujů, Matěj Skalička, Jíra Skalička S.R.S.N.
f 101b
Ta summa z toho gruntu náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka předních peněz 50 zl.
Janovi Štefanovému 5 zl.
Jiříkovi Holenkovi 29 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Kuchynka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 3 zl a Jírovi Holinkovi dáno 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Holinkovi na tomto gruntě 28 zl, takové peníze prodal Janovi Kuchynkovi za hotových peněz 3 zl 22 gr. A tak ten Jíra Holinka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Kuchyňka na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Kuchyňka na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Kuchyňka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Kuchyňka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Jan Kuchyňka prodal grunth se čtvrtí roli a se vším k tomu příslušenstvím Mikulášovi Pecnovi za summu 105 zl, závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jíra Skalička, Mikuláš Sekerka, Jíra Jež, Jan Kuchyňka S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 4 zl. Z toho dáno Janovi Kuchyňkovi povejšených peněz 1 zl a do truhlice dáno 3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
f 102a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Pecen prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Kociánovi za summu 105 zl, závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Oulehla, Macek Škromach SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Kocián za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Kocián za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka prodali starší grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Kociánovi Jakubovi Zigovi za 96 zl bez závdanku, platiti má rok po roku po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jíra Janků a Tomáš Černý SRSN.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky Jakub Ziga položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ziga položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ziga položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka za 2 leta
3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Ziga položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl. Ty
2 zl přijal Jan Mitáčků.

Pusté

Letha 1629 za purgkmistra Jana Baňařového prodán jest ten grunth požár Mikulášovi Srnovému za 15 zl bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jiřík Barvínek.
Letha 1630 za purgkmistra Jíry Machule Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka, cožkoliv na tom gruntě k dobírání měl, to jest všecko Mikulášovi Srnovému prodal za hotových peněz 2 zl. A tak Jan Mitáčků na tom gruntě nic víceji nemá. Actum ut s[upr]a.
A tak má grunt za zaplacený.
f 102b
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly ujal Mikuláš Srna na místě tej čtvrti půl lánu roli, která nekdy jsouce Jana Mitáčka, a tu čtvrt zase k Mitáčkovému gr[untu] pouští a má za takový půl lánu roli do důchodů JHM 30 zl poučnouce po vyjití třech leth každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti všelijaké JHM i obecní Pavel Hrabáček a Jan Bartoněc SRSaN.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře prodán jest nadepsaný grunt Janovi Baládkovi z jednou čtvrtí roli za summu 30 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Matěj Hrazánek a Pavel Kuchyňka S.R.S.a N.R.