Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 Grunt Jakuba Drabíkového

f 1051a

Jest pustý.
Ke kderémužto gruntu jest půl lánu roli a tenž Jakub vejš psaný měl jej zaplacený.
A po tom Jakubovi sirotci ti tu zůstali: Mikuláš, Šimek, Kateřina a Manda mateř jejich štvrtá.
Šimek ten od Jeho Mi[l]osti Pána letha [15]94 z zámku ušel a Manda mateř jejich též z toho gruntu odešla.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Čapek kovář majíce grunt bez roli koupenej od Jakuba výš psaného prodal jej zase Michalovi Pivkovi s kusem roli na Podhájí, s zahradou zelnou a s loukou na Opatovsku za summu 46 zl. Závdanku jemu dal 7 ½ zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Matěj Kovářů, Jan Dřímalů, Mik[uláš] Škutlů S.R.S.N.
Ta summa mimo závdanku náleží Jakšovi Vaňkovi, nápadníku Jakuba Drabíkového po manželce jeho.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Michal Pivko za g[runt] Vaňkovi Jakšových 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Michal Pivko za grunt Vaňkovi Jakšových 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Michal Pivko za g[runt] Vaňkovi Jakšových 3 zl.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala stal se rozdíl mezi nápadníky zůstalými po neb[ožtíku] Vaňkovi Jakšových, že náleží Janovi dílu jeho 7 zl 26 gr 1 ½ den a skoupil Petra Janíčkových a Macha Ondrových též díly jejich od každého po
7 zl 26 gr 1 ½ den. A tak bude témuž Janovi na tom podsedku náležeti všeho summy 23 zl 12 gr 4 ½ den.
f 1051b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Michal Pivko prodal podsedek se vším tím, což od starodávna k němu přináleží, Mikulášovi Formánkovi za tou summu, což za něj dopláceti jest, totiž 31 zl 15 gr. Závdanku položil místo peněz ročních 1 zl, ten přijal Jan Jakšů, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Škromachů, Jan Fulnecký, Mikuláš Janíků SRSAN.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Formánek za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, syn neb[ožtíka] Vaňka Jakšového na díl svůj.
Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Formánek přikoupil k tomuto gruntu svému kus roli slove Koutík v Závodském poli ležící od Jíry Kazičky za hotových 6 zl. A tak tu roli Mikuláš Formánek zouplna a docela zaplacenou má. Odevzdán jemu za volnú a svobodnú. Stalo se v přítomnosti obou stran.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Formánek za gr[unt] 3 zl. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Vaňka Jakšovýho na díl svůj.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše Formánka za grunt trojích peněz 8 zl. Z toho přijal Jan, syn n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 5 zl a Margita sestra jeho na díl svůj 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Formánek položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl a Margetě sestře jeho dáno 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Formánek položil za grunt za 2 leta 6 zl. Z toho dáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl 15 gr a Margetě sestře jeho dáno 3 zl 15 gr.
Jakož jest Janovi Vaňka Jakšového náleželo 9 zl 15 gr, ty jest prodal Mikulášovi Formánkovi za hotový 2 zl 6 ½ gr. A tak ten Jan Vaňka Jakšového nic více nemá a Mikuláš Formánek grunt zaplatil.
f 1052a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Formánek prodal grunt tento Pavlovi Tomášovému za hotových
12 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Jan Thomášů a Mikuláš Zvedinos S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 za purgkmistra Jana Baňaře poručníci po neb[ožtíku] Pavla Tomášového prodali ten grunth svrchu psaný Pavlovi Vaverčíkovi za summu 45 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Radějovský, Václav Zdeňků S.R.S.a N.
Takové 4 zl odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Tomášového.