Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

117 Grunt Jíry Ježe

f 1111a

Ten Jíra Jež má grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 12 sobě toliko k doplacení ve 30 zl puštěný, kterýchžto 30 zl Martinovi Rabáčkovi náleží. Tu summu jest tenž Martin Jírovi Ježovi vejš psanému za jednu krávu prodal, k čemuž tenž Martin, jsouc při spravování register novejch toho přítomný, k tomu se sám přiznal.
A tak již Jíra Jež ten grunth zaplacený má.

Jest pustý místo, má jej Jíra Jež vystavěti.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Šeptalovi za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti JHM a jinší Jan Vojtků a Martin Slovák S.R.S.N.