Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

118 Grunt se čtvrtí roli k zboru přikoupenej

f 1121a

Letha Páně 1587 podle regimentu letha [15]86 a [15]87 za purgkmistra Martina Kšticového učiněného prodán jest grunth se čtvrtí roli k domu bratrskému za 40 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]93 i z závdankem vyplněno
30 zl 5 gr a ještě dopláceti se od letha [15]94 při Vánocích má 9 zl 25 gr. Ty se takto vyplniti mají: letha [15]94 4 zl, letha [15]95 4 zl a letha [15]96 ostatních 1 zl 25 gr.
Ty peníze náleží osobám níže psaným, a to takto
Do truhlice sirotčí k odvedení ouřadu velickému 2 zl 18 gr 5 ½ den.
Sirot[kům] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného, tak jakž i v registřích sirotčích jest položeno, náleží 7 zl 6 gr
1 ½ den.

Letha [15]94 přijato na sirotky Matěje Škrobeného ze štvrti výš psané 4 zl.
Letha [15]94 při posudku v městečku Velkej učiněném stal se j[es]t frejmark dobrovolnej mezi Bratřími velickými a Jírou Suchánkem, téhož měst[ečka] sousedem, a to takový, že jest Bratr Petr i na místě všech Bratřích frejmarčil na roli dva kusy k též čtvrti bratrské náležející, a to takto:
f 1121b
odnáší týž Bratr Petr dva kusy roli od čtvrti bratrské Jurovi Suchánkovi za volný a svobodný, proti čemuž jmenovaný Suchánek týmž frejmarkem zase Bratřím od své čtvrti roli dva kusy odvedl a za volný a svobodný oddal. Však oni Bratří témuž Suchánkovi k takovému frejmarku peněz hotových 8 zl přidali a mimo to nic míněji z těch obou čtvrtí rolí, jakž ze čtvrti bratrské, takž také ze čtvrti téhož Jíry Suchánka, Jeho [Mil]osti Pánu všecky a všelijaké poplatky, též i povinnosti bez umenšení jakž předešle, tak i nyní vycházeti a spravovati se mají. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.

Letha [15]95 položili za čtvrt bratrskou peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [1596] položili za grunth bratrský peněz ostatních
1 zl 25 gr.
A tak tu čtvrt zaplacenou mají.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Bratr Petr s hospodáři zboru velického přikoupili roli za dva honce, ležící slove u Teplic, od Vaňka Lysých za hotových 5 zl 15 gr. Kteroužto roli dotčený Vaněk Lysých k témuž zboru za volnou a svobodnou odevzdal. Na kteroužto žádný buď z přátel aneb těch, kteříž by grunt jeho drželi, se natahovati a té roli odníti moci nemají a nebudou nyní i v časích budoucích. Stalo se u přítomnosti obou stran a s dovolením pana Fridricha Tisty z Libštejna, toho času ouředníka strážnického.
f 1122a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi Žilkovému za 3 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Pavel Měsíček a Pavel Šeptal S.R.S.N.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Martin Žilků maje sobě grunt ze čtvrtí roli připsaný, takovou roli jest pustil Mikulášovi Bátorcovi za 3 zl, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnou [a] svobodnou. [Rukojmě] za placení povinnosti panské i obecní Jura Hudců, Lukáš Sládků SRSN.