Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

119 Grunt Jana Santala

f 1131a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 144 Jan vejš psaný koupil jest grunth ze štvrtí roli a jiným příslušenstvím od Václava Vlka za 100 zl.
Závdanku ten Jan Vlkovi dal a peněz purkrechtních 14 zl. Ten závdanek Vlk přijal a 5 zl purkrechtních jest na právo přijato a ostatek 85 zl náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Čecha. O těch sirotcích, co komu z nich náleží, jest v registřích sirotčích položeno. Ta summa jim jíti má od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl. Na to jest letha [15]93 při Vánocích zadržel 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Santal peněz ročních za grunth
4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Santal za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Santal za grunt svůj 4 zl.
Letha [15]97 položil Santal za grunth svůj 4 zl.
A od manžela Johančiného, což jí na díl její náleželo 13 zl 1 gr, skoupil. A tak ona na tom gruntě již nic nemá. A tak již toliko od leta [15]98 po 3 zl platiti má.
Leta [15]98 položil Jan Santal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Santal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
f 1131b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 2 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Santal prodal grunt se čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Lazarovi Židu za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čecha po 3 zl a Janovi Santalovi po 1 zl, což toho placení učiní po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] za placení gruntu i za všecky povinnosti panské Martin Rabáček, Martin Žádalů, Mikuláš Jakšů Jan Kožišník S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Lazar Žid za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 2 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čecha předních peněz 42 zl
29 gr.
Janovi Santalovi zaplacených i od Johanky n[ebožtíka] Jana Čecha skoupených 49 zl 2 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka jakož náleželo nápadníkům n[ebožtíka] Jana Čecha na tomto gruntě předních peněz summy 42 zl 29 gr, takové peníze prodali Lazarovi Židu za hotových 10 zl 15 gr. A tak oni na tom gruntě nic nemají. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lazar Žid za grunt Janovi Santalovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova [položil] Lazar Žid za grunt Janovi Santalovi 1 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Lazar Žid hodnými svědky po smrti Jana Santala prokázal, že jest od něho, což mu na tomto gruntě náleželo 49 zl 1 gr, skoupil. A tak na tom gruntě Jan Santal nic nemá. A Lazar jej zouplna [a] docela zaplatil.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Lazar Pinkusčin syn Žid Mýtný prodal ten požár, který měl zaplacený, Ondrovi Prakšickýmu za summu 30 zl bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 2 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Tomášů a Lukáš Sládků S.R.S.a N.

Pusté
f 1132a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana (nedopsáno).

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Štěrbovi za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Jan Tuřanský a Mikuláš Babirád S.R.S.A N.