Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Mikuláše Čejkové[ho]

f 111a

Ten vejš psaný Mikuláš má grunth svůj od dávních leth zaplacenej.
Pusté

Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského po smrti Mikuláše Čejky prodán jest grunth ut s[upr]a z achtelem vinohradu v Dolní hoře, s jednou krávou a jalovicí Janovi Bílému za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po
1 zl. odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Čejků, Ozvalda Šelpický S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Jan Bílý položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového 15 gr. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Jan Bílý položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového 1 zl. Ten přijal Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Lukáše Masaře.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Jan Bílej položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového, ten přijal Jan Mikuláše Masaře 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Bílej za grunt položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Čejkového, ten přijal Jan Mikuláše Masaře 15 gr.
f 111b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Bílej položil za grunt a ten přijal Jan Kovář 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bílej položil za grunt a ten přijal Jan Kovář 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bílej položil za gr[unt] a ty přijal Jan Kovář 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Bílej položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš Kovář.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Bílej položil za gr[unt] ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Kovář.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali spolu z ouřadními grunt svrchu psaný z jednou štvrtí roli od poloulání, kteréž jest na Závodí pusté, po Janovi Bílém Lukášovi Sládkovému za summu 30 zl bez závdanku, platiti ročně po 1 zl tomu, komu se platiti míti bude. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Martin Keleckej a Matěj Zálešák
SRSaN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Lukáš Sládků položil ročních peněz 1 zl. Ten přijal s[irotek] n[ebožtíka] Jana Bílého.