Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

120 Grunt Jana Kožišníka

f 1141a

Letha Páně 1594 Jan vejš psaný koupil jest podsedek od Kašpara Fulneckého za 40 zl.
Na to jest závdanku položil 3 zl a Kašparovi vejš psanému též 2 zl.
Item Jírovi Oulehlovi též náleží na tom gruntě 21 zl. Ty má bráti od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Item více náleží na tom gruntě Mikulášovi Pecnovi 14 zl. Ty má bráti po vybrání Jíry Oulehlového spravedlnosti též po
2 zl.
Rukojmě Jan Fulnecký, Jíra Štěpánových a Jan Supových
R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Jan Kožišník za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Kožešník za grunth 2 zl. Ty sou dány Jírovi Oulehlovi.
Letha [15]96 položil Jan Kožešník za grunth Jírovi Oulehlovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi
2 zl.
Leta 1598 položil Jan Kožišník za grunt svůj Jírovi Oulehlovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Kožišník za grunt svůj Jírovi Oulehlovi 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi 1 zl.
f 1141b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Kožišník za g[runt] 1 zl. Ten přijala Anna Oulehlová.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jan Kožišník prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Fulneckýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a skoupil od téhož Jana Kožišníka, což tu zaplaceného měl, totiž 17 zl, za hotových 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoš Broumovský, Ondra Tesař SRSaN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Fulnecký za podsedek Anně Oulehlový 2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Jan Fulnecký prodal podsedek Václavovi Bílkovi blanaři za summu 40 zl, závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Rukojmě Ondra Tesař, Pavel Surý S.R.S.N.
Jakož náleželo na tomto grunthě Janovi Fulneckému peněz zaplacených a skoupených 19 zl, ty jest Václavovi Bílkovi blanaři pustil. A tak týž Jan Fulnecký tu nic nemá.
Téhož letha a za purg[mistra] položil Václav Bílků za g[runt] Anně Oulehlové 2 zl.

Pusté