Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

121 Grunt Pavla Kopřivových

f 1151a

Ten grunth totiž podsedek vejš psaný Pavel měl jest zaplacený, na němž Zuzanna manželka jeho spolu z sirotky svými v něm zůstává.

Leta [15]97 Pavel nahoře psaný umřel, grunt po něm zůstalý prodán Václavovi Mlynáři z Bránek z achtelem vinohradu v Dolní hoře, z loukou a jiným vším k tomu gruntu příslušenstvím, což prve k němu náleželo, za summu 50 zl a mi[mo] to se jemu přidává 1 kráva, tele, 3 ovce, svině 1. Místo závdanku položil ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kop[řivy] 2 zl a ostatek doplátceti zůstává od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Adam Bošácský, Václav Pastýř S.R.S.
Leta 1598 položil Václav Mlynářů z Bránek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivy 2 zl.
A dílu po Zuozaně manželce své sobě, což na ni přišlo, porazil, totiž 11 zl 22 ½ gr.

Ten Václav Mlynářů zemřel, puštěno jest Zuzanně, pozůstalý vdově po něm, aby se na tom gruntě s dítkami svými živila až do proměnění stavu jejího. Pakli by se vdala, bude povinna ten grunt koupiti. Actum za purgmistra Martina Ševčíka leta [15]99.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Václavovi Mlynáři, prodala podsedek svůj Ondrovi Tesařovi za summu 22 zl. Závdanku jí dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Bartoš Zámečník a Jan Fulnecký S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivových
1 zl.
Pustý
f 1151b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Ondra Zedník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivového
1 zl.
Pusté