Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

122 Grunt Mikuláše Pecna

f 1161a

Letha 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 156 Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth svůj ze štvrtí roli od Jana Thobiášova za 43 zl.
Závdanku témuž Janovi Thobiášovu Mikuláš položil 1 zl a letha [15]93 peněz purkrechtních též 1 zl. A od letha [15]94 při Vánocích platiti má ten grunth pořadně po 2 zl.
Ten Jan Thobiášů umřel a sirotkův po sobě zejména tyto nechal: Václav, Jíra, Mikuláš, Dorota, Thomáš a šesté při prsích u Kuny mateře zůstává. A tej summy ještě kromě těch
2 zl od otce jejich vyzdvižení na tom gruntě náleží 41 zl.
Rukojmě Martin Ležakujů a Martin Kuby Žádalového R.S.N.
Letha [15]94 položil Jana Dobiášového sirotkům Mikuláš Pecen za grunth, ty jsou do truhlice odvedeny 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikuláš Pecen za grunth 2 zl.

Letha [15]96 ten grunt nahoře psaný prodán od Mikoláše Pecna Mikolášovi Škrobenýmu ze čtvrtí roli za summu 60 zl. Závdanku dal Mikoláš Škrobený témuž Pecnovi při odevzdávce
5 zl a téhož letha položil Mikoláš Škrobený roční peníze 3 zl. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a sirot[kům] 2 zl.
Leta [15]97 Mikoláš Škrobený za grunt svůj položil 3 zl. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a s[irotkům] zanecháno 2 zl.
f 1161b
Letha 1598 položil Mikuoláš Škrobený za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl a Mikulášovi Pecnovi též položil 1 zl.

Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Mikuláš Škrobený prodal grunt ze čtvrtí roli, z kteréž jsou pěší roboty, Lukášovi Soukeníkovi Těšínskýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po
3 zl. A jakož měl tu zaplaceného Mikuláš Škrobený 17 zl, ty jest Lukášovi Soukeníkovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Petr Čtyrletý, Mikuláš Kantka S.R.S.N.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lukáš Soukeník Těšínský za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl a Mikulášovi Pecnovi dáno
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Lukáš Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Ty jsou dány do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Lukáš Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Jana Šidláka položil Lukáš Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Lukáš Těšínský prodal grunt ze čtvrtí roli a jiný[m] příslušenstvím Mikulášovi Kotačkovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 8 zl
15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sysel, Jan Bártů, Jan Myjavský S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Kotačků za grunt 3 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Thobiášova do truhlice 2 zl.
Jakož náleželo Lukášovi Těšínskýmu na tomto gruntě peněz vyplacených summy 23 zl, ty jest týž Lukáš prodal z dovolením držitele toho gruntu, že zto býti nemohl, Pavlovi Tomášovýmu za hotových 5 zl 18 gr.
Těch 23 zl Pavel Tomášů pustil Mikulášovi Kotačkovýmu za tou příčinou, že zase proti tomu Mikuláš na g[runtě] Pavla Tomášového jemu 16 zl odvedl.
f 1162a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Kotačků za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl.

Pustý

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře ouřad velický prodali požár tento pustý Mikulášovi Pecnovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má počna letha 1618 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Šelpický a Mikuláš Babirád S.R.S.a N.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Janovi Vachounovému za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
15 gr. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Babirád a Mikuláš Srnů slíbili rukou splečnou a nerozdílnou.