Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

123 Grunt Jana Řepy

f 1171a

Ten Jan Řepa drží podsedek, na kderémž jest Martin Žádalů byl, od kderéhož jest jednu štvrt roli témuž Martinovi Žádalovu prodajem pustil a toliko sám podsedek ve 41 zl ujal. Kterýchžto 41 zl vejš dotčenému Janovi Řepovi samému náleží.
A tak ten podsedek má zaplacený.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jan Řepa prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kuby Němcovýho za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Jakub, Pavel Krčma S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Kuby Němčanského za g[runt] 1 zl. Ten jest Jan Řepa přijal.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Němčanský Janovi Řepovi za grunt 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Němčanský za g[runt] Janovi Řepovi 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Němčanský prodal podsedek ut s[upr]a Lukášovi Těšínskýmu za summu 15 zl. Závdanku jemu dal 5 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Drahotoušský, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lukáš Těšínský za podsedek Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položila Oršula n[ebožtíka] Lukáše Těšínského za g[runt] Janovi Řepovi 1 zl.

Pustý