Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

125 Grunt Zuzanny Ochabky

f 1191a

Ta Zuzanna výš psaná má grunth se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Matějovi Třískalovém muži svém podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 75 i regimentův purgmistrovských učiněných již zaplacený.
Ten grunth vejš psaný budouc za 40 zl koupený, náleží Zuzanně vejš psané spolu z dětmi jejími po n[ebožtíku] Matějovi zůstalými, totiž Šimkovi, Martinovi, Dorotě a Kuně. A když se týž grunth prodá, tehdy potomně co na díly z téhož gruntu sirot[kům] se dostati má, to se do těchto rejster sirotčích vepsati má a po čem se ten grunth platiti míti bude, do těchto rejster vložiti dáti.

Leta 1598 purgmistr a starší velicští prodali grunt ze čtvrtí roli, pozuostalej po n[ebožtíku] Matějovi Třískalovi, Janovi Rovasovi za summu 25 zl. Závdanku položil při odevzdávce na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Blaha Kramlů, Jan Oblý S.R.S.N.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Rovas za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Rovas za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala 15 gr.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jan Rovas za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
15 gr.
f 1191b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Ravas za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Ravas za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Pustý