Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

126 Grunt Matěje Fulnecké[ho]

f 1021a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 138 Matěj vejš psaný koupil podsedek od Jakuba Fulneckého bratra svého bez závdanku za 28 zl.
Za kderýž platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Ta summa všecka náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Miláčkového. (dodatečná poznámka: Omylem napsáno, náleží Jírovi Holenkovi.)
Rukojmě Jíra Oulehlů a Jan Zoubek R.S.N.

Letha [15]94 ten vejš psaný grunth prodán zase Gregorovi Jičínskýmu za summu 29 zl, závdanku letha ut sup[ra] Matějovi Fulneckému položil 1 zl a téhož letha [15]94 položiti má purgkrechtní peníze 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 pořadně po 2 zl. Rukojmě Jan Fulnecký, Jan Blanař R.S.N.
Letha [15]94 položil Gregor Jičínský za grunth 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.

Pusté

Leta 1598 purgkmistr a starší velicští prodali grunt ut s[upr]a, z kderéhož Gregor Jitčínský utekl, Janovi Útulných za summu hotovou 16 zl. Kderéž přijal Jura Holenka, že jemu z toho gruntu náležely. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Matěj Černých, Pavel Větrů S.R.S.N.
Zaplatcený j[es]t.
Pustý