Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

127 Grunth Vaňka Lysých

f 1211a

Letha Páně 1592 v středu po Rozeslání 12 apoštoluov Vaněk vejš psaný koupil podsedek z vinohradem v Dolní hoře podle regimentu za purgkmistra Jana Jurákového učiněnýho za summu 103 zl.
Závdanku položil 4 zl a ostatek od letha [15]93 dopláceti zůstává 99 zl a mimo ten závdanek položený srazil sobě díl po Markétě manželky své 21 zl 15 gr. A tak mimo poražený díl manželky své ještě dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Martinového 77 zl 15 gr. Na to jest letha [15]93 zadržel 4 zl, ostatní summu vejš psanú platiti má při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Jíra Silných, Martin Žádalů, Vašek Pastýřů a Václav Vlk R.S.N.
Letha [15]94 položil Vaněk Lysých za statek svrchu psaný
4 zl. Ty jsou do truhlice sirotčí složeny.
Letha Páně 1595 položil Vaněk Lysých za grunth 4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Vaněk Lysých za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Vaněk Lysých za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Vaněk Lysých za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martinového Jana 4 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Vaněk Lysých za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vaněk Lysých na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 3 zl.
f 1211b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk Lysých za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Vaněk Lysých prodal podsedek svůj s roubanicí v Jiříkovci Martinovi Hrubému za summu 35 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Čtyrletý a Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Hrubý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 1 zl.
Letha 1603 a purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Hrubý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Hrubý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
2 zl.

Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Martin Hrubý prodal požár ut s[upr]a Janovi Skaličkovi za summu 29 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má při Vánocích po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě tito: Jíra Tomášů, Mikuláš Jahnů S.R.S.N.

Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan Skalička za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Skalička prodal podsedek Mackovi Ochlastovi za summu 29 zl, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kšticů a Mikuláš Kostrún SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Macek Ochlastů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinové[ho] 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Macek Ochlastů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinovýho 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Macek Ochlastů za grunt 4 peníze na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
3 zl 15 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Ochlastů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Ochlasta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Macek Ochlasta položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 1 zl.
Pusté