Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

128 Grunth Václava Vlkového

f 1221a

Letha Páně 1592 v neděli po památce Božího Těla podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 145 Václav vejš psaný koupil podsedek od Šimona Formánka za summu 40 zl.
Závdanku položil tenž Václav Šimonovi Formánkovi 4 zl a ostatek od letha vejš psaného [15]92 platiti má při Vánocích po 2 zl. Ta summa všecka náleží Šimonovi Formánkovi a ten Šimon Formánek tu spravedlnost svou, kterúž na tom podsedku měl, Janovi Santalovi za 9 zl 22 ½ gr prodal.
A tak ten Šimon tu více žádné spravedlnosti jmíti nebude, toliko samému Santalovi, jakž výš dotčeno jest, z toho podsedku pokládati se bude po 2 zl.
Rukojmě Jan Santalů a Martin Bánovský R.S.A.N.
Letha Páně 1592 a 1593 položil Janovi Santalovi 3 zl.
f 1221b
Letha 1595 jakož jest Janovi Santalovi na podsedku napřed psaným spravedlnost všecka, což jí kolivěk bylo, náležela, kteráž napřed dotčenému a je[mu] ročně vycházeti měla, i prodal tenž podsedek Bartoňovi Vlčnovskému za hotovou summu sedmnácte zlatejch. A tak Santal ani žádný jiný na tom podsedku nic jmíti nebude a Bartoň bude jmíti podsedek svůj zaplacenej a žádné[mu] v ničemž nezávadnej.

Leta 1598 Bartoň Vlčnovský prodal podsedek svůj ut s[upr]a Matějovi Šišovi za summu 30 zl, závdanku položil Matěj Šišů Bartoňovi Vlčnovskýmu 3 zl, ostatek od leta [15]98 platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Santal, Tomáš Kujeba S.R.S.N.
Leta 1598 položil ročních peněz Matěj Šišů za grunt Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matěj Šišů za grunt svůj Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodali ouřad podsedek ut s[upr]a Jírovi Tomášovi za summu 30 zl, závdanku dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ležakuje, Tomáš Ležakuje S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Tomášů za grunt Bartoňovi Vlčnovskému 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Tomášů za g[runt] Bartoňovi Vlčnovskýmu 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Tomášů za g[runt] Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.

Pustý