Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

129 Grunth Bartoně Vlčnovského

f 1231a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 87 Bartoň vejš psaný koupil podsedek od Martina Kuby Němcového za summu 36 zl.
Závdanku témuž Martinovi položil 6 zl a ostatek od letha [15]93 platiti má při Vánocích po 2 zl. Ta summa všecka náleží Martinovi Kuby Němcového, neb mu to po Dorotě manželce jeho, též i po Kateřině, dceři týž Dorothy připadlo.
Letha [15]93 položil Bartoň Martinovi Kuby Němcovýho 1 zl.
Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan Zoubek a Jan Nezdenských
R.S.A.N.

Letha [15]94 jakož jest na gruntě vejš psaném Martinovi Kuby Němcového všecka spravedlnost náležela, i nemohouc nadepsaný Bartoň z toho býti, aby témuž Martinovi takový grunth platil, jest jej zase k sobě přijal. Kterýž zaplacený má a žádnému za něj nic platiti povinen není. Stalo se letha ut s[upr]a.

Leta [15]97 Bartoň Vlčnovský prodal grunt svůj Matějovi Šišovi za summu 30 zl, závdanku dal Bartoňovi Vlčnovskému Matěj Šišů 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl Bartoňovi Vlčnov[skému]. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Santal, Tomáš Kujových S.R.S.N.
Omylem j[es]t tato odevzdávka učiněna, měla býti zapsána před tímto gruntem a jest zapsána.

Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Martin Kuby Němcového prodal podsedek svůj Jírovi Slavíčkovi za summu
28 zl, závdanku jemu dal 5 zl a pustil jemu posledních peněz, což na tom jest zaplaceného 23 zl. A tak jej ten Jiřík Slavíček zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šiša, Jan Kožišník S.R.S.N.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Slavíček prodal podsedek svůj Šimonovi Mozolovému za summu hotových
5 zl 15 gr, kteréž jemu hned hotově odvedl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Adam Bošácský S.R.S.A N.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Šimon Mozolů prodal grunt svůj i s roubanicí Mikulášovi Jana Martinového za summu 28 zl, závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thobiáš Martinových, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Muikuláše Šidláka položil Mikuláš Martinů za grunt Šimonovi Mozolovému 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Martinů za g[runt] Šimonovi Mozolovému 2 zl.

f 1232a
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Martinů za grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Šimona Mozolového.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Martinů za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci Šimona Mozolového.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Martinů za gr[unt] 1 zl. Ten přijali nápadníci Šimona Mozolového.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Jana Martinového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jura Trnka na místě Kateřiny, Šimka Mozolového dceři, manželky své.

Letha ut s[upr]a Mikuláš Jana Martinového prodal podsedek svůj s roubanicí jednú na Podhájí Pavlovi Krčmovému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl 15 gr a platiti jej má rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Mikuláš Švehla, a Kuba Zigů S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Krčma za podsedek trojích peněz 6 zl. Ty přijal Jura Trnka na místě Kateřiny manželky své.
Jakož na tomto gruntě náleželo peněz vydělaných a vyplacených Mikulášovi Jana Martinovýho však posledních summy 8 zl 15 gr, takové peníze jest prodal Pavlovi Krčmovi za hotový peníze 1 zl 6 gr. A tak tu již Mikuláš Jana Martinových nic víceji nemá.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Krčma položil za gr[unt] peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jura Trnka na místě Kateřiny manželky své.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Krčma položil za gr[unt] Jírovi Trnkovi na místě Kateřiny man[želky] je[ho]
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Krčma položil za grunt Jírovi Trnkovi 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Krčma položil za grunt Jírovi Trnkovi 1 zl.

Pusté